OSP Rosko
Amoniak nad zakładem

Amoniak nad zakładem

W dniu 11 lipca 2013 r. w PHU „DANEX” w Rosku odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe. Celem ćwiczeń było doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii chemicznej, a także doskonalenie współdziałania jednostek straży pożarnej z personelem zakładu i Grupą Chem-Eko z JRG Nr 1 z KP PSP w Pile.

W dniu 11 lipca 2013 r. w PHU „DANEX” w Rosku odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe.

Zadaniem służb ratowniczych było:

  • ewakuowanie poszkodowanego pracownika,uszczelnienie uszkodzonego odcinka rurociągu,ograniczenie rozprzestrzeniania się chmury gazu poprzez ustawienie kurtyn wodnych.
  • Ważnym elementem było również zapoznanie ratowników biorących udział w ćwiczeniach w zakresie:
  • usytuowania obiektów,specyfiki procesu technologicznego,zaopatrzenia wodnego,dróg pożarowych i ewakuacyjnych

             W ćwiczeniach brał udział: personel inżynieryjno-techniczny zakładu, Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza PSP w Czarnkowie i Trzciance, jednostki OSP KSRG w Rosku i Wieleniu oraz grupa specjalistyczna ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG nr 1 KP PSP w Pile. Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy pozytywnie ocenili istniejący w zakładzie zautomatyzowany system kontroli, który w odpowiednich warunkach samoczynnie przystępuje do zmniejszenia zagrożenia (powiadamia kierownictwo i załogę o występującym zagrożeniu, wyłącza z pracy wszystkie urządzenia, w których znajduje się amoniak itp.). System ten w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo na terenie zakładu oraz w przypadku wystąpienia zagrożenia ułatwia pracę służbom ratowniczym.

Podczas ćwiczeń zrealizowano założone cele, wyciągając wiele pozytywnych wniosków.

Kierownictwo zakładu również bardzo pozytywnie oceniło celowość prowadzenia tego typu ćwiczeń.

 

Tekst: st. kpt. M. Wylegała

Foto: mł. asp. K. Olesiuk

Dołącz do nas
Google+