Jednostka OSP Lubasz powstała OSP 1896 roku i w sierpniu będzie obchodzić swoje 120 lecie !

Jednostka OSP Lubasz należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i jest najczęściej biorącą udział w zdarzeniach w Gminie Lubasz . Posiada ona najliczniejszy składosobowy oraz ma najlepiej wyszkolonych strażaków ochotników w Lubaszu . Została objęta najszerszym zakresem szkoleń. Zadaniem tej jednostki jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo medyczne.

Od kilku lat staramy się o rozbudowanie remizy naszej jednostki, lecz każdy obiecuje i nic z tego nie robi. Przed przejęciem posady Wójta kandytaci obiecywali że nam rozbudują nową remize lecz bez skutku . Rok temu zostały zrobione plany miało coś się ruszyć ale okazało się że nie ma na to pieniędzy więc dalej czekaliśmy . W tym roku było robione zebrania w związku z rozbudową remizy i coś zaczeło się ruszać w dobrym kierunku . Prawdopodobnie w roku 2017/2018 będziemy mieli już naszą wymarzoną Remize .

Na dzień dzisiejszy nasza remiza nie spełnia wymagań :

- brak ogrzewania

- brak toalet/pryszniców

- brak odprowadzenia spalin

- za małe odstępy między wozami a ścianami

- brak suszarni na węży

itd.

Dołącz do nas
Google+