OSP Kossów
Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze

.

Zarząd OSP Kossów zwołuje walne zebranie sprawozdawcze
członków OSP Kossów w dniu 01.03.2014. o godz. 17.00
w remizie strażackiej w Kossowie.

Porządek zebrania.
1,Otwarcie zebrania.
2,Stwierdzenie quorum.
3,Zatwierdzenie porządku zebrania.
4,Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
5,Sprawozdanie działalności za 2013r.
6,Sprawozdanie finansowe OSP za 2013r.
7, Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego OSP na 2014r.
8, Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej OSP
9, Dyskusja nad planem działalności.
10, Wolne wnioski i informacje.
11, Podjęcie uchwał.
12, Zamknięcie zebrania.

Zarząd OSP Kossów.

Dołącz do nas
Google+