Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie powstała w roku 1910 pod nazwą Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej. Założycielami Towarzystwa byli : Józef Rott, Konstanty Fornal, Władysław Ślęzak, Antoni Rott, Franciszek Dziubiński, Stanisław Bernatek i sekretarz gminy Stanisław Majewski. Pierwszym Naczelnikiem został Bolesław Drecki - zawiadowca odlewni. Statut wzorcowy zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych decyzją z dnia 10 maja 1919 roku bliżyńskie Towarzystwo przyjęło na walnym zebraniu w 1923 roku. Pierwsza siedziba Towarzystwa znajdowała się przy Odlewni Platerów, potem do roku 1943 w budynku dworskiej powozowni hrabiego Platera. W dniu 15 sierpnia 1934 roku został poświęcony sztandar Towarzystwa. Pierwszymi pojazdami na wyposażeniu były dwukołowe wozy konne. W dniu 16 maja 1937 roku został poświęcony i oficjalnie przekazany jednostce dwuosiowy konny wóz rekwizytowy. Otrzymał on imię " Bliżyniak ". Znajduje się on obecnie w warszawskim Muzeum Pożarnictwa. 19 września 1943 roku została przejęta i poświęcona nowa remiza OSP Bliżyn, był to stary pożydowski dom modlitwy. W latach okupacji straże pożarne były jedynymi organizacjami mogącymi działać legalnie. W tym czasie bliżyńscy strażacy pozyskali pierwszą motopompę. Rok 1945 przyniósł zakończenie wojny i strażacy przystąpili do odbudowy zniszczeń i uzupełnienia braków w wyposażeniu strażackim. W okolicach Wielkiej Wsi koło Stąporkowa znaleziono poniemiecki samochód, który po remoncie stał się pierwszym wozem strażackim w OSP Bliżyn. W roku 1947 w czerwcu do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęło podanie w sprawie zarejestrowania stowarzyszenia pod nazwą " Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie ". W 1963 roku druhowie z Bliżyna przystąpili do budowy nowej remizy strażackiej, która służy nam do dnia dzisiejszego. Budynek w kolejnych latach był rozbudowywany i modernizowany, powstała świetlica z kotłownią, dobudowano boks garażowy oraz zaplecze w którym w 2008 roku oddano do użytku centrum kształcenia w ramach projektu : Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Wyposażenie OSP Bliżyn w samochdy ratowniczo - gaśnicze zmieniało się w kolejnych latach : w 1971 roku Star 25 GBAM, w 1991 Tatra GCBA, w 1994 Star 244 GBAM, w 1999 Star 266 GBAM a w roku 2005 Jelcz 315 GCBA. W 2009 roku z myślą o obchodach 100-lecia działalności został zakupiony na wyposażenie jednostki nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu MAN. Niezwykle ważnym wydzrzeniem w historii naszej jednostki było włączenie jej w 1995 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo  Gaśniczego. Odtąd terenem naszego działania jest teren całego kraju. Nasza jednostka należy do najaktywniejszych na terenie województwa,  corocznie wyjeżdżjąc do ponad stu akcji ratowniczych. Obecnie OSP w Bliżynie liczy 31 członków, z czego do wyjazdów uprawnionych jest 26. Poza działaniami ratowniczymi prowadzimy też działalność szkoleniową i sportową. Ściśle współpracujemy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury i organizacjami pozarządowymi z naszego terenu. Pomagamy też w organizcji różnego typu imprez kulturalnych i sportowych. Uczestniczymy także w obchodach świąt kościelnych, wystawiając wartę przy Grobie Pańskim i asystując w procesji Bożego Ciała.

Dołącz do nas
Google+