OSP Bliżyn
Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Bliżyn

W dniu 8 lutego 2014 roku w remizie OSP Bliżyn odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność w roku 2013. Zebranych druhów i gości powitał Prezes dh Dariusz Mróz. Na zebranie przybyli : Z-ca Dowódcy JRG Skarżysko -Kamienna bryg. Waldemar Madej, Radni Powiatu Skarżyskiego - Anna Leżańska i Mieczysław Bąk, Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn Jerzy Rams, Radni Gminy Bliżyn - Tomasz Pela i Tadeusz Łyjak. Po przywitaniu gości wybrano Przewodniczącego Zebrania którym został dh Zbigniew Jedliński i Protokolanta, dh Jakuba Regułę. W następnej kolejności zostały przeczytane sprawozdania za 2013 rok. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił dh Dariusz Mróz, sprawozdanie finansowe dh Henryk Przygoda, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Norbert Rejnowicz. Plan działalności na 2014 rok przedstawił dh Wojciech Gołębiewski, a plan finansowy dh Henryk Przygoda. Po tych wystąpieniach przedstawiciel KR dh Norbert Rejnowicz postawił pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP Bliżyn za okres sprawozdawczy. Absolutorim zostało udzielone jednogłośnie. Potem także jednogłośnie przyjęto uchwałę zatwierdzającą plany jednostki na rok 2014. Wystąpienia zaproszonych gości zakończyły oficjalną część zebrania, a Prezes OSP Bliżyn dh Dariusz Mróz zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+