OSP Bliżyn

Zabezpieczenie terenu miasta

Zabezpieczenie terenu miasta Skarżyska - Kamiennej.

W dniu 13 marca 2014 roku Dyżurny Operacyjny SKKP w Skarżysku - Kamiennej wezwał nas do siedziby JRG jako zabezpieczenie dla miasta. Spowodowane to było intensywnymi działaniami gaśniczymi w rejonie Skarżyska Kościelnego w których brały udział wszystkie jednostki z JRG Skarżysko - Kamienna i większość OSP z terenu powiatu.

Siły i środki : OSP Bliżyn GBA 2,5/16 MAN 5 ratowników.

Dołącz do nas
Google+