Ochotnicza Straż Pożarna w Skowronnie Górnym powstała 6 grudnia 1962 roku. Została założona przez ówczesnego prezesa Mazura Eugeniusza . Od 1966 roku zaczęto budowę remizy strażackiej naszej OSP w którą włączyli się okoliczni mieszkańcy oraz druhowie z terenu gminy Pińczów. Jednostka na rok 1966 rok liczyła 37 druhów w tym 31 czynnych .
W roku 1966 prezesem został Młyńczak Józef za którego została oddana remiza strażacka , oraz odbudowane ogrodzenie wokoło remizy . Jednostka od powstania do roku 1999 roku brała w 19 akcjach pożarniczych szczególnie gaszenie palących się łąk oraz lasu , oraz 3 akcjach z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i domów. Najbardziej skomplikowaną akcją była akcja wyciągnięcia konia ze studni z którą musieli zmierzyć się również druhowie OSP
W roku 2010 przy udziale nowego prezesa Stanisława Zaparta Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak wraz z komendantem ZOSP w Pińczowie dokonali przydziału samochodu pożarniczego marki Żuk ( jak na zdjęciu) .
W roku 2011 został wybrany nowy zarząd OSP w skład którego weszli:
1. Zapart Stanisław-prezes OSP
2. Dębiec Jacek-wiceprezes, naczelnik OSP
3. Grochowski Bogusław- wiceprezes OSP
4. Podlach Michał –sekretarz i kronikarz OSP
5. Cichoń Stefan- skarbnik OSP
6. Sobota Andrzej- za-ca naczelnika OSP
7. Mazur Andrzej – gospodarz OSP
8. Zapart Rafał- kierowca OSP

W ciągu dwóch lat działalności nowego zarządu OSP wykonano remont dachu strażnicy, zakup i montaż garażu na samochód pożarniczy, malowanie świetlicy (parter) oraz zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy. Wykonano także gruntowny remont dużej sali na górze (tj wymiana instalacji elektrycznej , malowanie, remont sceny) Pieniądze pozyskane z budżetu UMiG w Pińczowie oraz Starostwa Powiatowego w Pińczowie.
W Roku 2012 Jednostka OSP brała Udział w zawodach pożarniczych na szczeblu gminnym i zajęła w nich III miejsce.

A już rok później OSP zajęła II miejsce . Miejsce to dało szanse w udziale w zawodach powiatowych w Działoszycach w których zajęła to 9 miejsce
W roku 2014 OSP Skowronno Górne w zawodach gminnych zajęła II miejsce na podium.
Jednostka na dzień dzisiejszy liczy 28 druhów w tym 23 czynnych którzy brali udział w akcjach min. poszukiwanie zaginionego mężczyzny , gaszenie pożaru łąk i zasypywanie piwnic itp.
Młodzież OSP w ostatnich latach bierze również czynny udział w organizowanych rozgrywkach piłki nożnej w których również uzyskują bardzo dobre wyniki .
Co roku jednostka OSP bierze udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych.

Aktualny Zarząd to:

1. Komendant Jacek Debiec
2. Za-ca Komendanta Rafał Zapart
3. Prezes Michał Podlach
4. Za-ca Prezesa Stanisław Zapart
5. Sekretarz Andrzej Sobota
6. skarbnik Jan Mazur
7. Gospodarz Bogdan Grochowski

 

Dołącz do nas
Google+