Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach została założona w 1922 roku. Jej pierwszym prezesem był druh Wincenty Sitarski - właściciel fabryki gipsu i młyna, naczelnikiem był druh Jan Banaś - rolnik.
 • W okresie okupacji i do roku 1952 funkcję prezesa pełnił druh Jan Fiuk, a naczelnikiem był druh Władysław Kwapisz.
 • W latach 50 - tych funkcję prezesa pełnił druh Nyk Leon, a komendanta druh Władysław Kwapisz. W okresie tym, dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków i całego społeczeństwa wsi Kije wybudowano remizę, jej uroczyste otwarcie nastąpiło w 1956 r. w tym samym roku jednostka OSP otrzymała samochód bojowy STAR, posiadała także 1 motopompę."
 • W latach sześćdziesiątych przystąpiono do budowy nowej nowoczesnej remizy, której uroczyste otwarcie nastąpiło w 1967 r.

Jednostka OSP KIJE w 1963 r.

OSP Kije -1963 r..jpg

 • Doceniając zaangażowanie i ofiarność strażaków w ratowaniu mienia i życia mieszkańców, społeczeństwa wsi Kije i całej gminy w 1983 r. ufundowano dla jednostki OSP sztandar organizacyjny, jako symbol więzi i współpracy z całym społeczeństwem.
 • W 1988 roku OSP otrzymała nowy samochód bojowy STAR 200, a w 1999 r. dokonano jego karosowania, wyposażając go w autopompę.
 • W roku 1995 rozkazem Komendanta Głównego PSP, jednostka została włączona w Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy i do dziś jest w tym systemie, biorąc udział w wielu akcjach ratowniczych i gaśniczych, na terenie gminy i poza gminą.
 • W 2004 roku jednostka otrzymała samochód POLONEZ - TRUCK do ratownictwa drogowego z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, a także, dzięki znacznej pomocy finansowej Urzędu Gminy i Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach otrzymała sprzęt do ratownictwa drogowego HOLMATRO.
 • Dla potrzeb ratownictwa w ostatnim czasie 8 strażaków ukończyło kursy w zakresie ratownictwa drogowego i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym, organizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach.
 • W latach 2001 - 2004 dzięki znacznej pomocy finansowej Urzędu Gminy, Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP i władz powiatowych oraz wydatnemu zaangażowaniu strażaków dokonano rozbudowy i modernizacji remizy dostosowując ją do wymagań obowiązujących obecnie w pożarnictwie.
 • Aktualnie OSP w Kijach posiada dwa nowoczesne samochody:

Samochody bojowe OSP Kije

- Lekki samochód bojowy marki FORD

- Średni samochód bojowy marki IVECO

Dołącz do nas
Google+