Historia Osp Gosań

W 1924 roku z inicjatywy nauczyciela miejscowej szkoły Antoniego Szwaka założona została w Gosaniu Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W skład pierwszego zarządu weszli: Antoni Szwak, Jakub Rudawski, Władysław Majewski, Józef Ślusarczyk, Józef Jedynak, Kazimierz Jedynak, Józef Rudawski.

Ze sprawozdania z działalności Związku Okręgowego Straży Pożarnych Okręgu Koneckiego za rok 1926 wynika, że jednostka w Gosaniu liczyła 3 członków zarządu, 5 oficerów i 18 członków niższych stopni. Strażacy nie posiadali jeszcze mundurów. Na stanie jednostki była 1 sikawka, 10m węży tłoczonych i 10 kasków.

Suma rozchodowana przez jednostkę wynosiła 315 zł. Mimo skromnego wyposażenia w jednostce prowadzono szkolenie doskonalące czego dowodem był udział w organizowanych zawodach strażackich. Swoje umiejętności strażacy sprawdzali w czasie pożarów. Ponieważ jednostka nie posiadała własnego samochodu sprzęt i ludzie przewożeni byli wyznaczonymi pojazdami konnymi. Zaczęto gromadzić również środki finansowe i materiały do budowy remizy.

Budowę rozpoczęto w 1937 roku. Z wyżej wymienionych przyczyn postępy robót przy wznoszeniu remizy przebiegały bardzo wolno i z przerwami.

Wybuch wojny w 1939r. na dobre przerwał prace budowlane. Pracę przy budowie wznowiono po zakończeniu wojny, a oddanie budynku remizy do użytkowania nastąpiło w 1947r.

W czasie okupacji wielu strażaków z Gosania brało udział w walkach z najeźdźcą w oddziałach partyzanckich. Wraz z zakończeniem działań wojennych wielu druhów włączyło się w nurt odbudowy kraju.

Wielu z nich znalazło pracę w zakładach w pobliskim Stąporkowie. Mimo trudnych lat, po pracy chciało im się jeszcze działać społecznie w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy brali udział w gaszeniu pożarów, w zawodach, w szkoleniu, ćwiczeniach i kontrolach przeciwpożarowych indywidualnych gospodarstw rolnych. Inicjowano również wiele czynów społecznych we własnej miejscowości.

Staraniem strażaków było pozyskanie na początku lat 50-tych pierwszego samochodu marki Opel. Następnie samochody jakimi dysponowała jednostka to Star 20 skrzyniowy, Star 25 beczkowóz, Star 266 pozyskany z Nadleśnictwa Stąporków i obecny Magirus 1920. Ze względu na fakt, iż nie dbano o zachowanie ważnych trudno jest dzisiaj odtworzyć historie jednostki. W tej chwili czynione są starania o pozyskanie i odtworzenie niektórych dokumentów, choć wiemy, że wiele z nich przepadło i nie będzie możliwości ich odtworzenia.

Pewnym jest, że kolejnymi prezesami jednostki byli: Antoni Szwak, Józef Jedynak, Stanisław Rudawski, Władysław Kowal, Eugeniusz Kołodziej.

Dołącz do nas
Google+