OSP Węgrzyn
Przekazanie  sprzętu z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Przekazanie sprzętu z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu dzisiejszym o godzinie 14 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP , które miało na celu przekazanie nowego sprzętu na ręce druhów.

W dniu dzisiejszym o godzinie 14 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP , które miało na celu przekazanie nowego sprzętu na ręce druhów.
Na spotkanie przybyli:
Mariusz Gosek - poseł na sejm RP
Michał Pękala - Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce
Delegacja druhów z naszej jednostki
Paweł Szmit - Prezes
Dariusz Mularczyk - Naczelnik
Rafał Mularczyk - Zastępca prezesa
Wiesław Mularczyk - Gospodarz
Oraz delegacje z jednostek OSP Radoszyce i OSP Wilczkowice
Na ręce naszych druhów została przekazana kamera termowizyjna FLIR K-45.
Urządzenie to pozwala w sposób precyzyjny określić ukryte zarzewia ognia podczas pożaru czy pomóc w poszukiwaniach osób zaginionych.
Przekazany dziś sprzęt w sposób znaczący wpłynie na komfort pracy naszych strażaków jak również podniesie poziom bezpieczeństwa całej społeczności gminy Radoszyce.
Dziękujemy panu Mariuszowi Goskowi oraz Ministerstwo Sprawiedliwości za sfinansowanie oraz pomoc w pozyskaniu tego cennego sprzętu.
Kolejny bardzo istotny fakt dla naszej jednostki który został przekazany podczas dzisiejszego spotkania jest taki iż w najbliższym czasie rozpoczną się kolejne prace przy naszej nowej remizie !! 🚒🧑‍🚒
Z tego miejsca pragniemy gorąco podziękować panu Burmistrzowi Michałowi Pekali oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce za trud i ogrom pracy , który włożyli w pozyskanie środków finansowych na wspomniany cel.
Nowy obiekt który powstanie w przyszłości z pewnością będzie miejscem spotkań nie tylko strażaków ale również wszystkich lokalnych grup społecznych zrzeszonych w stowarzyszeniach.
Jeszcze raz dziękujemy !! 🚒❤️❤️

Dołącz do nas
Google+