OSP Modliszewice
Walne zebranie

Walne zebranie

Zebranie

W dniu 16 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej w Modliszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność w roku 2013. Zebranych druhów i gości powitał Prezes dh Grzegorz Chrabąszcz. Na zebranie przybyli : aspirant Artur Strzelczyk, Radni Gminy Końskie - Marcin Latański i Józef Staniszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Michał Cichocki i Zastępca Burmistrza Krzysztof Jasiński, oraz dh Tadeusz Nowakowski. Po przywitaniu gości wybrano Przewodniczącego Zebrania którym został dh Tadeusz Nowakowski i Protokolantke, druhnę Izabelę Szmit. W następnej kolejności zostały przeczytane sprawozdania za 2013 rok. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił dh Grzegorz Chrabąszcz, sprawozdanie finansowe dh Krzysztof Szmit. Dh Tadeusz Nowakowski postawił pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP Modliszewice za okres sprawozdawczy. Absolutorim zostało udzielonie.. Potem także jednogłośnie przyjęto uchwałę zatwierdzającą plany jednostki na rok 2014 między innymi zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Następnie został wybrany nowy naczelnik OSP Modliszewice którym został Krzysztof Szmit (wcześnij pełnił funkcję skarbnika).Wystąpienia zaproszonych gości zakończyły oficjalną część zebrania, a prezes dh Grzegorz Chrabąszcz zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+