OSP Modliszewice
Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016

Jak co roku podsumowaliśmy rok 2016

W dniu 19 lutego 2017 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Modliszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność naszej jednostki za rok 2016. Zebranych druhów i gości powitał prezes - Grzegorz Chrabąszcz. Na zebranie przybyli: Komendant Powiatowy PSP w Końskich - bryg. Bogusław Jakóbczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie - Krzysztof Obratański oraz jego zastępca - Krzysztof Jasiński, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Końskich – dh Jerzy Rąbalski oraz Komendant Gminny ZOSP RP - dh Jan Chrabąszcz. Po przywitaniu gości wybrano Przewodniczącego Zebrania, którym został dh. Jan Chrabąszcz oraz Protokolanta - dh Izabelę Szmit. W następnej kolejności zostały przeczytane sprawozdania za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił dh Grzegorz Chrabąszcz, w którym wyróżnił kilkoro druhów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych jak również kierowcę konserwatora, który dba o sprzęt i wysłużony lecz
w dalszym ciągu niezawodny Star 244. Sprawozdanie finansowe przedstawiła dh Izabela Szmit, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła dh Monika Rożnowska. Po przeczytanych sprawozdaniach dh Jan Chrabąszcz postawił pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP Modliszewice za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało jednogłośnie udzielone. Jednogłośnie przyjęto uchwałę zatwierdzającą plany jednostki na rok 2017, między innymi budowę nowej remizy. Następnie zaproszeni goście dokonali oceny naszej jednostki. Pan Burmistrz MIG Końskie przedstawił wstępny plan budowy naszej nowej strażnicy. Komendant PSP w Końskich podziękował nam za dobrą współpracę oraz za mobilność naszej jednostki. Po przemówieniach gości dh Prezes zakończył zebranie po czym zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+