OSP Modliszewice
Walne Zebranie

Walne Zebranie

Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014

W dniu 15 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej w Modliszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność w roku 2014. Zebranych druhów i gości powitał Prezes dh Grzegorz Chrabąszcz. Na zebranie przybyli : Komendant Powiatowy PSP w Końskich starszy bryg. Grzegorz Młynarczyk, Prezes OSP Proćwin Józef Staniszewski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Jasiński, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych dh. Jan Chrabąszcz oraz dh Tadeusz Nowakowski. Po przywitaniu gości wybrano Przewodniczącego Zebrania którym został dh Tadeusz Nowakowski i Protokolanta, druhnę Izabelę Szmit. W następnej kolejności zostały przeczytane sprawozdania za 2013 rok. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił dh. Grzegorz Chrabąszcz, sprawozdanie finansowe Monika Rożnowska, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh. Łukasz Kowalski. Dh. Tadeusz Nowakowski postawił pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP Modliszewice za okres sprawozdawczy. Absolutorim zostało udzielonie.. Potem także jednogłośnie przyjęto uchwałę zatwierdzającą plany jednostki na rok 2015 między innymi zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wystąpienia zaproszonych gości zakończyły oficjalną część zebrania, a prezes dh. Grzegorz Chrabąszcz zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek.

Dołącz do nas
Google+