Historia OSP Zaborowice

do strazy0001.jpgOchotnicza Straż Pożarna w Zaborowicach powstała w 1958 roku. Powodem założenia jednostki był pożar budynków gospodarczych u Mariana Tomaszewskiego oraz jego sąsiadów. Wybuchł on wiosną 1958 r. W kilka dni po tej tragedii mieszkańcy uświadomili sobie potrzebę utworzenia OSP, która w takich lub podobnych sytuacjach mogłaby skutecznie nieść pomoc. Nie zwlekając, w kwietniu zebrała się grupa inicjatywna. Do straży zgłosiło się 22 ochotników. Byli to: Stanisław Adach, Stanisław Basiak, Stanisław Bartosiński, Bolesław Pacak, Władysław Stachera s. Józefa, Stachera Władysław s. Józefa, Stanisław Szyszka s. Leona, Stanisław Szyszka s. Jana, Marian Makuch, Józef Szyszka, Józef Kolus, Marian Tomaszewski, Edward Tomaszewski, Marian Pacak s. Józefa, Stanisław Szyszka s. Jana, Edward Mróz, Leon Pasierbek, Aleksander Stachera, Jan Makuch, Stanisław Chrzanowski, Edward Foks i Bronisław Stachera.

Spośród zgłoszonych ochotników wybrano zarząd w skład którego wchodzili:

Prezes – Stanisław Chrzanowski, Naczelnik – Stanisław Adach, Sekretarz – Marian Tomaszewski, Skarbnik – Stanisław Szyszka s. Leona, Gospodarz – Stanisław Szyszka s. Jana

Wybrany zarząd zgłosił jednostkę OSP w Zaborowicach do przeszkolenia druhów oraz zapoznania się ze sprzętem którym strażacy mieli posługiwać się przy pożarach. Komenda Powiatowa w Końskich przeszkoliła strażaków w obsłudze sprzętu przeciwpożarowego oraz przekazał kilka odcinków węży W-52 i W-75, prądownice, motopompę oraz węże ssawne. Sprzęt ten został złożony w budynku pana Jana Janusa. Do pierwszych pożarów jednostka wyjeżdżała zaprzęgami konnymi. Do tego celu swoich koni użyczali druhowie: Józef Szyszka, Aleksander Stachera, Józef Kolus i Marian Makuch.

Widząc potrzebę posiadania własnego lokalu, Zarząd OSP Zaborowice na jednym z zebrań jednostki podjął uchwałę o budowie remizy w Zaborowicach. Pierwsze środki na budowę remizy pochodziły z zabaw dochodowych organizowanych w miejscowej szkole podstawowej za zgodą dyrektora Stefana Tymowskiego. Część zorganizowanych środków finansowych przeznaczono na zakup działki od Edwarda Janusa. Na działce tej, jesienią 1958 r. przystąpiono do budowy strażnicy. Pieniądze zarobione na zabawach przeznaczono na zakup materiałów budowlanych. Prace murarskie, stolarskie oraz inna wszelka pomoc wykonywana była w czynie społecznym strażaków. Na wykończenie budowanej strażnicy jednostka została dofinansowana przez Zakład Ubezpieczeń skanowanie0001.jpgSpołecznych w Końskich. Zakończenie budowy budynku jak i uroczyste otwarcie nastąpiło w 1964 roku. Od tego czasu jednostka stała się właścicielem własnego lokalu, w którym druhowie mogli odbywać zebrania. Lokal remizy stał się wówczas miejscem rozwoju kultury i rozrywki. Organizowano w niej różne spotkania i zabawy. W tych latach strażacy włączyli się do budowy szkoły podstawowej i drogi w Zaborowicach.

Działalność jednostki została niebawem doceniona przez władze. Aby wzmocnić bojowość i uskutecznić działania gaśnicze PSP w Końskich przekazała samochód marki Dodge. Pierwszym kierowcą samochodu został druh Stanisław Adach. Po krótkim czasie samochód ten został wycofany z podziału bojowego gdyż nie nadawał się do dalszej eksploatacji. W zamian jednostka otrzymała samochód lekki marki „Żuk” z motopompą.

Jednostka OSP Zaborowice stawała się coraz prężniejsza. Coraz więcej wyjazdów do pożarów spowodowało, że jednostka była doposażona w lepszy sprzęt. Dużym wydarzeniem było przekazanie w roku 1978 samochodu gaśniczego marki Star-25 przez PSP w Końskich. Pozwoliło to uskutecznić pracę jednostki, a tym samym wzmocnić jej efektywność działania. Samochód posiadał beczkę na wodę o pojemności 2,5 tys. litrów. Do 1990 roku funkcję pierwszego kierowcy – konserwatora nadal pełnił druh Stanisław Adach. Niestety ze względu na stan zdrowia zrezygnował z tej funkcji, którą wypełniał wzorowo.

W 1992 roku jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. Było to kolejne wydarzenie które nadało rangę istnienia OSP w Zaborowicach. W tym samym czasie teren remizy został ogrodzony.

skanowanie0002.jpgW 1998 roku władze gminy Mniów zakupiły i przekazały jednostce OSP Zaborowice samochód pożarniczy Magirus. Głównym priorytetem działań Zarządu zostało wówczas włączenie się jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Cel został osiągnięty w maju 2001 r. Po wejściu do KSRG Zarząd jednostki czynił starania o zakup drugiego, lekkiego samochodu ratownictwa drogowego. W 2007 roku zakupiono samochód marki Hanomag.
Jednostka OSP w Zaborowicach od początku istnienia bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych wielokrotnie zajmując czołowe miejsca. Druhowie z Zaborowic udzielają się również społecznie. Uczestniczą w uroczystościach kościelnych oraz podczas imprez gminnych jako służby porządkowe.

 

 

Dołącz do nas
Google+