OSP Zaborowice
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 12.03.2016 roku o godzinie 16:00 w remizie OSP w Zaborowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.W zebraniu, podczas którego nastąpiła zmiana zarządu udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Wojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Zbróg, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Kielcach mł. bryg. Szymon Górski, Wójt Gminy Mniów Mariusz Adamczyk, Komendant Gminny Marek Woś oraz Radny Zaborowic Krzysztof Augustyniak.

Przewodniczącym zebrania został dh Mirosław Stachera.

Po odczytaniu sprawozdania z działalności OSP, sprawozdania finansowego, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2016, komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy, które zostało pomyślnie przegłosowane. Po głosowaniu przystąpiono do wyborów nowego zarządu na kadencję 2016-2021.

W wyniku wyborów, w których wzięło udział 66% członków czynnych, następujące funkcje powierzono:

Zarząd OSP w Zaborowicach:

-Prezes-dh Michał Sipika
-Wiceprezes Naczelnik-dh Rafał Chyb
-Wiceprezes-dh Daniel Strycharczyk
-Zastępca naczelnika - dh Adrian Pilarz
-Skarbnik-dh Adrian Stachera
-Sekretarz-dh Szymon Basiak
-Gospodarz-dh Czesław Basiak
-Kronikarz-dh Michał Augustyniak
-Członek Zarządu- dh Robert Kotwica

KOMISJA REWIZYJNA OSP w Zaborowicach:

-Przewodniczący-dh Mirosław Stachera
-Wiceprzewodniczący-dh Andrzej Kaczmarczyk
-Sekretarz-dh Władysław Pacak
-Członek-dh Stanisław Janus

Druhowie dziękują wszystkim członkom wspierającym za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku i gratulują nowo wybranemu zarządowi.

Dołącz do nas
Google+