Rys Historyczny OSP Mniów

 

OSP Mniów jest najstarszą jednostką w naszej Gminie. Została utworzona przez Jana Gołębiewskiego, kierownika szkoły w 1925 roku. Założenie szeregów straży poparło wielu mieszkańców z Wójtem Piotrem Plechem na czele.
Ten nowoutworzony zastęp rycerzy Św.Floriana podjął działania w celu wyposażenia jednostki w podstawowy sprzęt i umundurowanie. Został wykonany drewniany wóz oraz beczka na wodę. Było to niezbędnym przedsięwzięciem, ponieważ w wielu przypadkach, podczas pożarów brakowało wody w studniach. W roku 1934 mniowska straż otrzymała w darze od gminy pompę ręczną oraz dysponowała już pokaźną liczbą węży i bosaków. Straż wówczas nie posiadała remizy. Najczęściej wóz z beczką, pompą oraz wyposażeniem przechowywano u Kazimierza Witczaka. Oprócz wielu wyjazdów do pożarów, okoliczna ludność miała okazję podziwiać wiele ćwiczeń organizowanych przez Mniowską Straż. Od listopada 1939 roku strażacy zostali zobowiązani przez okupanta do pełnienia obowiązków wart. W celu tym powołano 3 sekcje liczące po 8 ludzi, którzy pełnili 24-godzinne służby.
Wartownia mieściła się w budynku u Kotasa, natomiast punkt obserwacyjny znajdował się na wieży kościelnej. W okresie wojny 1939-1945 sprzęt strażacki zgromadzony był w stodole po Żydzie „Motku”. Na jednej ze ścian znajdował się napis „Freiwige Fever Mniów” oraz polskim „Ochotnicza Straz Ogniowa w Mniowie”. Po wojnie w 1946 r. Naczelnikiem został Edward Rudny a w szeregi straży przystapiło wielu członków. Tak jak przed wojną tak i po prowadzono wiele ćwiczeń. Na efekty nie trzeba było długo czekać . W zawodach w 1947 r. Marian Rejman i Jan Królik zajęli dwukrotnie 1 miejsce miejsce w biegu na 1000 m. Ważną datę w dziejach OSP Mniów stanowi rok 1955. Jednostka z Mniowa otrzymała motopompę z KP w Kielcach. W roku 1956 na przedmieściach Mniowa w Podlesiu wybuchł grozny pożar. Wprowadzona do akcji nowa motopompa skutecznie zapobiegła rozprzestrzenianiu się ognia. Jej siłę strażacy wykorzystali również w roku 1959 podczas pożaru w Serbinowie.
W latach 60 w straży nastąpił zastój. Niektórzy ze strażaków wyjechali za chlebem inni zajęli się poszukiwaniem środków na utrzymanie rodzin. Decydujący wpływ na ten stan rzeczy miał brak zainteresowania ze strony ówczesnych władz gromadzkich,a od 1973 gminnych. Kilku strażaków na czele z Naczelnikiem OSP Marianem Guzikowskim rozpoczęło przygotowania do budowy remizy. Zgromadzono kamień z którego 1960 wykonano fundamenty. Niestety wysiłek włożony przez strażaków wykorzystano do wybudowania piekarni.
Do roku 1984 życie straży toczyło się monotonnie. W roku 1985 nastąpiły zmiany personalne. Naczelnikiem został Grzegorz Królik,który wraz z sołtysem Józefem Momotem zaangażowali budowę remizy.
Decyzja władz gminy okazała się przychylna i strażacy przystąpili do budowy remizy, którą oddano do użytku w 1989 roku. Był to rok podwójnej radości ponieważ w nowym garażu OSP stanął kompletnie wyposażony samochód bojowy STAR-25 przekazany przez Komendę Rejonową Straży Pozarnej w Końskich.

Rok 1992 obfitował w pożary. Do momentów szczególnie dramatycznych zaliczono gaszenie pożarów lasów w okolicach Cisownika,Kozowa i Stąporkowa. Ten ostatni zapisał się szczególnie w pamięci strażaków. Pomimo ogromnego zmęczenia strażacy aż 15 godzin walczyli z ogniem zagrażającym stacji paliw oraz rozlewni gazu w Stąporkowie. W roku 1996 nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne. Wybrano nowy zarząd w składzie:
Prezes- Stanisław Grzegorczyk
Naczelnik- Bogdan Rejman
Sekretarz –Jerzy Makuch
Skarbnik- Stanisław Stryjecki
Gospodarz- Lech Kołodziejczyk
Wielkim wydarzeniem był też zakup nowoczesnego samochodu bojowego marki DAF. W tym czasie straż dysponowała dwoma samochodami w tym także NYSA oraz kompletem węży pożarniczych, dwoma motopompami oraz polowym i wyjściowym umundurowaniem i stała się wiodącą jednostką w gminnym systemie przeciwpożarowym. Z powodu złych relacji pomiędzy jednostką OSP Mniów a Urzędem Gminy w 2005 z funkcji Prezesa zrezygnował dh Stanisław Grzegorczyk a nowym Prezesem został dh Mariusz Adamczyk.
Od tego czasu pomimo dalszych komplikacji nowy zarząd upornie dążył do dalszego rozwoju naszej jednostki, w krótkim czasie założono MDP chłopców a dwa lata pózniej MDP dziewcząt. W tamtych latach OSP Mniów aktywnie brało udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, uroczystościach państwowych i kościelnych oraz zajmowała czołowe miejsca w Gminnych i Powiatowych zawodach sportowo pożarniczych zarówno seniorów oraz MDP chłopców. Z wychowanków MDP został wybrany nowy zarząd w składzie:
Prezes- Mariusz Adamczyk
Naczelnik- Kondracki Karol
Z-ca Naczelnika Plech Stanisław
Sekretarz- Marcin Traczyński
Skarbnik- Przemysław Lagner
Gospodarz- Kowalczyk Krystian
Nowo powołany zarząd młodych druchów okazał się trafnym wyborem który jeszcze prężniej wspierał Prezesa przy rozwoju mniowskiej straży. W niedługim okresie nasza jednostka przy dobrej współpracy z Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP dh Ireneuszem Żakiem pozyskała wiele nowoczesnego sprzętu. Poprawiły się relacje między jednostkami OSP naszej gminy dzieki temu ku przychylności Komendanta Gminnego Marka Wosia pozyskaliśmy z jednostki OSP Grzymałków lekki samochód ratownictwa technicznego marki Lublin.
W 2014 roku po wygranych wyborach samorządowych z funkcji Prezesa naszej jednostki zrezygnował Mariusz Adamczyk który został wybrany nowym Wójtem naszej Gminy,z tego powodu został powołany nowy zarząd w składzie:

Prezes-Plech Stanisław
Naczelnik- Abramowicz Dominik
Sekretarz- Traczyński Marcin
Skarbnik- Kowalczyk Krystian
Gospodarz- Kowalczyk Sławomir
Przy dalszym uporze rozwoju naszej jednostki oraz dobrej współpracy pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem Wojewódzkim PSP w Kielcach został pozyskany średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR/MAN oraz po zmianach i nowym zabezpieczeniu przeciwpożarowemu naszej gminy został wymieniony w zamian za średni samochód marki DAF oraz lekki samochód marki Lublin samochód ratownictwa-technicznego marki FORD TRANSIT.

Obecny Zarząd OSP Mniów:

Prezes: Plech Stanisław

Naczelnik: Abramowicz Dominik

Z-ca Naczelnika: Kołodziejczyk Albert

Sekretarz: Strycharczyk Michał

Skarbnik: Traczyński Marcin

Gospodarz: Kowalczyk Sławomir

Dołącz do nas
Google+