HISTORIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach została założona 14 marca 1901 r. Pierwszym prezesem został ks. Czesław Rydzewski.
W latach 1905-08 władze carskie zawiesiły działalność straży za udział strażaków w anty carskich wystąpieniach.

W 1920r. straż Chęcińska zaangażowała się w akcje niesienia pomocy walczącym o Górny Śląsk i wypłatą 627 marek wsparło powstańców i przyszły plebiscyt. W latach 1917-1925 sekretarzem straży był osobisty przyjaciel J. Piłsudzkiego płk. dr. Józef Bellert.

W 1939 strażacy brali czynny udział w obronie kraju, a w latach okupacji w większości byli członkami AK. W 1941 hitlerowcy przygotowali się do konfiskaty dzwonów z Kościoła św. Bartłomieja. Wówczas strażacy w ramach ratowania przekazali okupantowi swoje hełmy mosiężne. Hitlerowcy zrezygnowali z konfiskaty dzwonów, a strażakom przekazali hełmy niemieckie. W latach 1908-1970 w straży działała orkiestra dęta, która została rozwiązani za odmowę grania na pochodzie 1-go maja. Sztandar Strażacki ufundowali mieszkańcy Chęcin w 1946 roku. Wykonały go Siostry Bernardynki. Na jednej stronie płatu sztandaru znajduje się wizerunek Matki Boskiej, a na drugiej Świętego Floriana.

W latach powojennych ówczesne władze zabraniały prezentowania sztandaru w miejscach publicznych, a zwłaszcza podczas uroczystości państwowych. Początkowo sztandar był przechowywany w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Chęcinach. Proboszcz chęciński, ksiądz Stanisław Machowski, obawiając się represji, poprosił OSP o zabranie sztandaru z świątyni.


Lata 70 i 80 to stagnacja w straży. Władze chciały straż w Chęcinach zlikwidować ze względów politycznych, ale jednostka przetrwała ten trudny okres swoich dziejów. W roku 1995 został wybrany zarząd, który zaczął OSP dźwigać z zapaści. Przeniesiono remizę do adaptowanego budynku i zakupiono samochód Star 244 RS.


W 1997r. włączono straż do KSRG. W 2001r. uroczyście obchodzono 100 lecie istnienia jednostki. Jednostka prężnie się rozwija i bierze udział w wielu akcjach ratowniczo- gaśniczych. Co roku udaje się zakupić nowy sprzęt, co pozawala działać jeszcze bardziej efektywnie.


W 2005 roku karosowano samochód Star 244, przez co sprzęt, który dotychczas był w remizie znalazł miejsce w samochodzie.
W roku 2009 została zrealizowana kolejna duża inwestycja, która przyczyni się znacznie do poprawy bezpieczeństwa miasta i gminy. Został zakupiony nowy samochód do ratownictwa technicznego marki Renault Master.

Dołącz do nas
Google+