SZTANDAR OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKALBMIERZU

Ochotnicza Straż Pożarna w Skalbmierzu, może pochwalić się w swojej ponad stuletniej historii dwoma sztandarami.

Pierwszy sztandar jednostka otrzymała w 1918 roku. Sztandar ten został ufundowany przez społeczeństwo, a wykonany został ręcznie, przez miejscową hafciarkę Annę Anielską. Sztandar ten był prezentowany, przez jednostkę podczas różnych świąt i uroczystości przez 77 lat, to jest do roku 1995.

SZTANDAR O.S.P. SKALBMIERZ Z 1918 ROKU.SZTANDAR O.S.P. SKALBMIERZ Z 1918 ROKU

Dziś sztandar ten ma dla druhów ogromną wartość historyczną. Przechowywany jest w należytym poszanowaniu w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu. Jest on swego rodzaju świadkiem bogatej historii jednostki oraz wymownym symbolem dla strażaków, pod którym pomimo wielu zawiłości historii miasteczka, ale też historii Polski, jednoczyli się ludzie gotowi pomagać innym, którzy tej pomocy potrzebowali najbardziej.

W 1995 roku dla jednostki został ufundowany nowy sztandar. Oficjalnie został on przekazany oficjalnie 21 maja 1995 roku podczas uroczystych obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka ówczesnego Województwa Kieleckiego, które odbyły sie w Skalbmierzu.

OBECNY SZTANDAR O.S.P. SKALBMIERZ Z 1995 ROKUOBECNY SZTANDAR O.S.P. SKALBMIERZ Z 1995 ROKUAkt nadania sztandaru dla O.S.P. Skalbmierz

Sztandar ten został wykonany według obowiązującego wówczas wzoru. To właśnie z tym sztandarem jednostka występuje obecnie podczas wszystkich świąt i uroczystości.

Uroczystość Wojewódzkiego Dnia Strażaka, która odbyła sie 21 maja 1995 roku, była też doskonałym momentem, aby całą jednostkę uhonorować Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Dołącz do nas
Google+