OSP Skalbmierz
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2013

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2013

W dniu 15 marca o godzinie 17 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013. Na zebraniu dokonano podsumowania całej działalności jednostki za rok 2013 oraz przedstawiono najważniejsze zamierzenia do realizacji na rok 2014. Część zebrania odbywała się w niecodziennej scenerii, bo przy świecach, ze względu na awarię sieci elektroenergetycznej.

Zebranie rozpoczęło się od złożenia raportu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przez naczelnika jednostki o gotowości do odbycia zebrania.

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu państwowego Prezes Zarządu druh Dariusz Wojtasik powitał zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeuszem Kowalczykiem na czele, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, oraz przedstawiciele zakładów pracy i instytucji z terenu miasteczka Skalbmierz.

Kolejnym punktem zebrania było ślubowanie i pasowanie nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, którzy w ostatnim czasie wstąpili w nasze szeregi. Ślubowanie na sztandar złożyli:

  • Dh Bątkowski Paweł,
  • Dh Derek Aleksandra,
  • Dh Derek Justyna,
  • Dh Kwiecień Marcela,
  • Dh Łach Tomasz,
  • Dh Piwowarski Łukasz.

Pasowania strażackim toporkiem dokonał Wiceprezes druh Jan Szczygłowski w asyście Prezesa Zarządu oraz Naczelnika.

Wręczono także odznaczenia za wysługę lat następującym druhom:

  • Dh Marek Gala za wysługę 45 lat,
  • Dh Majewicz Tadeusz za wysługę 35 lat,
  • Dh Skwarczyński Damian za wysługę 25 lat,
  • Dh Kucharski Karol za wysługę 5 lat.

Po ceremonii ślubowania, pasowania i wręczenia odznaczeń naczelnik ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu dh Adam Dębowski przedstawił sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu w formie prezentacji multimedialnej. Niestety prezentacja została przerwana ze względu na brak energii elektrycznej. Sprawozdanie zostało dokończone odczytaniem z wersji papierowej. Kolejno sprawozdania wygłaszali także skarbnik jednostki oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przedstawione zostały także plany działalności i plan finansowy na rok 2014.

Głos zabrali także zaproszeni goście Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Jan Nowak i Miejsko – Gminnego ZOSP RP Michał Markiewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektor NZOZ SKALBMED. W dyskusji został poruszony między innymi temat wciąż obiecywanego remontu strażnicy. Niestety budynek znajduje się w opłakanym stanie, a jednostka nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi nawet na częściowy remont budynku.

Pod koniec zebrania, kiedy powróciło zasilanie możliwe było dokończenie sprawozdania z działalności w formie prezentacji multimedialnej. Dla uczestników zebrania została także przygotowana niespodzianka w postaci krótkiego filmiku, zawierającego syntetyczne podsumowanie całej działalności jednostki w 2013 roku. Autorem filmiku jest druh Marcela Kwiecień.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz druhnom i druhom za przybycie na zebranie. Wszyscy życzylibyśmy sobie, aby w 2014 roku jak najrzadziej nasz zastęp musiał wyjeżdżać do usuwania skutków różnych zagrożeń.

Dołącz do nas
Google+