OSP Skalbmierz
ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH UKOŃCZENIE SZKOLEŃ

ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH UKOŃCZENIE SZKOLEŃ

W dniu 14 marca o godzinie 10 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się uroczyste rozdanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia podstawowego oraz szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.

Wręczenia zaświadczeń absolwentom kursów dokonali Starosta Kazimierski, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej Jan Nowak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej starszy kapitan Kazimierz Zabłotny oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej starszy kapitan Piotr Łudzik.

Zarówno Starosta Kazimierski jak i Komendant Powiatowy w swoich krótkich wystąpieniach podkreślali jak ważną rolę spełniają w całym systemie ochrony przeciwpożarowej jednostki ochotniczych straży pożarnych posiadających w swoich szeregach odpowiednio przygotowanych i wyszkolonych druhów.

W obu szkoleniach udział wzięło siedmioro druhów z naszej jednostki byli to:

  • Dh Basiak Robert,
  • Dh Bątkowski Paweł
  • Dh Derek Aleksandra,
  • Dh Derek Justyna,
  • Dh Derek Karolina,
  • Dh Kwiecień Marcela,
  • Dh Piwowarski Łukasz.

Rozdanie zaświadczeń, które miało miejsce w miniony piątek było zrazem ostatnią tego typu uroczystością zorganizowaną w dotychczasowej siedzibie KP PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Po rozdaniu zaświadczeń nasi druhowie dzięki uprzejmości kadry dowódczej JRG Kazimierza Wielka oraz funkcjonariuszy zmiany III mieli możliwość zwiedzenia nowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Kolejowej. Serdecznie dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom za oprowadzenie i zapoznanie z nowym obiektem.

Dołącz do nas
Google+