OSP Skalbmierz
SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

W dniach od 3 do 6 marca siedmioro naszych druhów, którzy nie dawno ukończyli szkolenie podstawowe wzięło udział w kolejnym szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Tym razem nasi druhowie zdobywali wiedze z zakresu ratownictwa technicznego.

Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Podczas dwóch dni zajęć teoretycznych dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz dowódcy poszczególnych zmian służbowych i ich zastępcy przekazywali kursantom wiedzę dotyczącą działań związanych z szeroko rozumianym ratownictwem technicznym, choć w warunkach, jakie występują na terenie naszego powiatu, to ratownictwo ogranicza się tak naprawdę do działań podczas wypadków komunikacyjnych.

Część praktyczna szkolenia odbyła się w dniu 5 marca w miejscowości Kocina. Podczas tego dnia szkolenia druhny i druhowie uczyli się praktycznej obsługi hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz wprowadzali w życie wiedzę teoretyczną z zakresu technik uwalniania osób poszkodowanych z rozbitych pojazdów.

Znowu ogromny hart ducha wykazały nasze druhny, które pomimo dużego ciężaru, jakim charakteryzują się narzędzia hydrauliczne, będące na naszym wyposażeniu, bez większych problemów radziły sobie z ich obsługą. Tutaj szczególne słowa uznania należą się druhnie Justynie, która musiała pogodzić chęć zdobycia wiedzy na szkoleniu pożarniczym z próbnymi maturami. Już dziś wszyscy życzymy druhnie Justynie sukcesów na egzaminie dojrzałości w maju.

6 marca przyszedł czas na potwierdzenie zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas przed komisją egzaminacyjną.

Miło nam zakomunikować, że po raz kolejny cała siódemka druhów skierowana z naszej jednostki na szkolenie ukończyła je z wynikiem pozytywnym.

Serdecznie dziękujemy kadrze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, za bogatą i tak potrzebną wiedzę, którą mamy nadzieję, że jak najrzadziej będziemy musieli wykorzystywać w działaniach ratowniczych.

Składamy także serdeczne podziękowanie dla Druhów z O.S.P. Kocina, za zorganizowanie pojazdów do zajęć praktycznych.

Dołącz do nas
Google+