OSP Skalbmierz
SPOTKANIE NOWOROCZNE STRAŻAKÓW

SPOTKANIE NOWOROCZNE STRAŻAKÓW

19 stycznia odbyło się szóste spotkanie opłatkowe druhów strażaków. Tym razem było to jednak wyjątkowe spotkanie, bo wzięli w nim udział również druhowie z jednostek włączonych do KSRG z terenu Powiatu Kazimierskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Kazimierzy Wielkiej. Podczas uroczystej Mszy Świętej ks. Biskup Kazimierz Gurda wręczył ks. Marianowi Fatydze nominację na funkcję kapelana powiatowego straży pożarnych.

Całe spotkanie rozpoczęła o godzinie 12:00 Msza Święta sprawowana przez księdza biskupa Kazimierza Gurdę. W swojej homilii podkreślał rolę, jaką w społeczeństwie odgrywają strażacy. Że są to ludzie, na których zawsze można liczyć. Podczas tej uroczystej Mszy Świętej ksiądz Marian Fatyga, proboszcz miejscowej parafii i kapelan miejsko – gminny O.S.P. odebrał z rąk księdza Biskupa nominację na funkcję kapelana powiatowego straży pożarnych Powiatu Kazimierskiego.

Na koniec Mszy Świętej głos zabrali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej, a zarazem Starosta Kazimierski Jan Nowak oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Skalbmierzu, a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Michał Markiewicz. Obaj w swoich krótkich przemówieniach podkreślali, jaką rolę, na co dzień spełniają strażacy ochotnicy.

Po uroczystej Mszy Świętej odbyło się spotkanie biesiadne w jednym z lokali na terenie gminy Skalbmierz, gdzie już w luźnej atmosferze druhowie mogli złożyć sobie najlepsze życzenia na 2014 rok i wymienić doświadczenia.

Serdecznie dziękujemy za udostepnienie autorowi większości zdjęć, Panu Zdzisławowi Pilarskiemu oraz księdzu Proboszczowi Marianowi Fatydze. Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania stron autorów zdjęć ze spotkania opłatkowego:

Dołącz do nas
Google+