OSP Skalbmierz
STRAŻACY NA LEKCJI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

STRAŻACY NA LEKCJI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Realizując postanowienia porozumienia o współpracy pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Skalbmierzu a Zespołem Placówek Oświatowych w Skalbmierzu w dniu wczorajszym członkowie naszej jednostki – druh Kwiecień Marcela oraz druh Dębowski Adam – wzięli udział w lekcji z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w II klasie Publicznego Gimnazjum w Skalbmierzu. Tematyka lekcji dotyczyła zagrożeń pożarowych.

Druhowie z naszej jednostki przygotowali dla młodzieży prezentację multimedialną, w której zawarli najważniejsze informacje związane z zagrożeniami pożarowymi. Na początku naczelnik naszej jednostki wyjaśnił, czym różni się pożar od każdego innego procesu spalania. Następnie po krótce przedstawił najczęstsze przyczyny pożarów, scharakteryzował zagrożenia pożarowe, z jakimi młodzież może spotkać się w domu, szkole lub innych miejscach. Na koniec swojego wystąpienia omówił różne rodzaje środków gaśniczych oraz najpopularniejszy podręczny sprzęt gaśniczy.

Drugą część prezentacji prowadziła druhna Kwiecień Marcela. W tej części uczniowie dowiedzieli się jak postępować w przypadku wystąpienia pożaru, jak wezwać pomoc oraz jak w miarę bezpiecznie wydostać się z płonącego budynku. Następnie druhna zaprezentowała młodzieży jak niebezpieczne może być otwarcie rozgrzanych drzwi, co wiąże się z możliwością wystąpienia zjawiska „backdraft”. Kolejno gimnazjaliści usłyszeli o sposobach gaszenia małych pożarów, a także odzieży palącej się na człowieku. Na zakończenie prezentacji multimedialnej druhna Marcela przedstawiła jak należy postępować w przypadku pożaru tłuszczów w kuchni.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał nauczyciel, pan Łukasz Paryż, który młodzieży przedstawił zasady postępowania i użycia gaśnic, po czym nastąpiła część praktyczna zajęć podczas, której uczniowie mieli okazję przekonać się, jak proste w użyciu są typowe gaśnice.

Udział naszych strażaków w tego typu zajęciach wynika z porozumienia o współpracy zawartego na początku maja bieżącego roku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarna w Skalbmierzu, a Zespołem Placówek Oświatowych w Skalbmierzu. Podobne porozumienie również w maju zostało zawarte z Zespołem Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.

Dołącz do nas
Google+