OSP Skalbmierz
PRZEGLĄD JEDNOSTKI

PRZEGLĄD JEDNOSTKI

Ostatnio pisaliśmy o przygotowaniach do przeglądu naszej jednostki. Teraz chcielibyśmy napisać kilka słów o samym przeglądzie i jego przebiegu.

Przegląd jest tym rodzajem kontroli, o którym jednostka jest wcześniej poinformowana, w odróznieniu od inspekcji gotowości operacyjnej, która zawsze jest niezapowiedziana. Jest to bardzo duże ułatwienie dla jednostki, ponieważ w piśmie, w którym zawarta jest inforamcja o terminie przeglądu zawarty jest także zakres kontroli. Tym bardziej, że w naszym powiecie przyjęło się, aby nie łączyć inspekcji gotowości operacyjnej z przeglądem jednostki.

Zgodnie z planem przegląd naszej jednostki rozpoczał się w dniu 24 września o godzinie 9:00. Przeglądu dokonywał zespół powołany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Kontrola obejmowała swoim zakresem między innymi:

  • stan tehniczny pojazdów pożarniczych oraz utrzymanie ich w czystości i konserwację,
  • stan oraz utrzymanie w czystosci i konserwację sprzętu silnikowego,
  • stan aparatów ochorny dróg oddechowych,
  • stan i czystośc obiektu.

Bardzo wyosko zostało ocenione przygotowanie pojazdów pożarniczych oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych, a także utrzymanie czystości w obiekcie.

Nie mniej jednak na obniżenie średniej oceny złożyły się między innymi takie elementy jak:

  • ubytki lakiernicze oraz brak konserwacji podwozi pojazdów gaśniczych GBA - Rt i GCBA,
  • stan motopompy pożarniczej PO5 oraz pompy PS- 75.

No cóż, samochody pożarnicze, zwłaszcza GCBA, mają już swoje lata, w 2015 roku pojazd ten skónczy 30 lat. GBA-Rt ma coprawda dopiero 9 lat, ale miejscami także widać już działnaie czasu. Jeżeli chodzi o konserwację podwozi, to w tym zakresie wszystko jest zależne od środków przekazywanych nam przez jednostkę samorzadu terytorialnego.

Co się tyczy natomiast pomp PO5 i PS-75, to tak jak już wczesniej pisaliśmy, że zostały one uszkodzone podczas wiosennych podtopień i na tyle na ile pozowliły nam posiadane środki finansowe wyremontowaliśmy je.

Średnia ocena jaką otrzymała nasza jednostka z przeglądu to 4,77. W stosunku do ubiegłorocznego przeglądu zanotowaliśmy nieznaczny spadek z 4,83. Możnaby powiedzieć, że mogło być lepiej o te kilka punkcików, nie mniej jednak oceniono nas wysoko z czego bardzo się cieszymy, tym bardziej, że na niektóre sprwy jak wiek pojazów nie mamy wpływu.

Tak wysoka ocena nie byłaby jednak możliwa gdyby nie praca, jaką włożyli nasi członkowie w przygotowanie obiektu i sprzętu do przeglądu, za co jeszcze raz serdecznie chcielibyśmy wszystkim druhnom i druhom podziękować. 

Efekty przygotowań w galerii.

 

Dołącz do nas
Google+