OSP Skalbmierz
PRZYGOTOWANIA DO PRZEGLĄDU JEDNOSTKI

PRZYGOTOWANIA DO PRZEGLĄDU JEDNOSTKI

Pisaliśmy ostatnio o inspekcjach gotowości operacyjnej jednostek O.S.P., jako formie kontroli jednostek ochotniczych włączonych do KSRG. Oprócz tego typu kontroli, raz w roku w jednostkach O.S.P. włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, przeprowadzany jest także przegląd stanu technicznego pojazdów, obiektów, sprzętu silnikowego i pozostałego wraz z wyposażeniem. Taki przegląd w odróżnieniu od inspekcji, jest poprzedzony pismem, w którym jednostkę informuję się o terminie i zakresie kontroli

Wiedząc, kiedy i co będzie poddane kontroli, druhowie z naszej jednostki, przystąpili do działania. W poniedziałkowe popołudnie, poświęcili cały swój wolny czas, aby jak najlepiej przygotować sprzęt i obiekt do planowanej kontroli.

Męska część jednostki zajęła się przygotowaniem samochodów pożarniczych oraz przygotowaniem sprzętu spalinowego i pozostałego, który znajduje się na wyposażeniu jednostki.

Z kolei żeńska część jednostki zajęła się przygotowaniem pomieszczenia punktu alarmowo – dyspozycyjnego, oraz pomieszczenia obrad Zarządu.

Końcowy efekt zostanie oceniony przez oficerów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, podczas przeglądu, który zaplanowany został na dzień 24 września.

Nie mniej jednak już dziś składamy serdeczne podziękowania, wszystkim druhnom i druhom, którzy poświęcili swój wolny czas, aby pomóc w przygotowaniu jednostki do kontroli.

Dołącz do nas
Google+