OSP Skalbmierz
INSPEKCJA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

INSPEKCJA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ

26 sierpnia, między godziną 13, a 15 zespół inspekcyjny wyznaczony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej naszej jednostki.

Inspekcja przeprowadzana były już drugi raz w tym roku. Kontroli poddane zostały między innymi:

  • Alarmowanie jednostki, w tym sprawność systemów alarmowania i czas reakcji członków jednostki,
  • stan gotowości operacyjnej jednostki w tym struktura wyszkolenia, wyposażenie w odzież specjalną, środki ochrony osobistej oraz ekwipunek osobisty,
  • gotowość (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu łączności.
  • dokumentacja prowadzona przez jednostkę,
  • stan techniczny infrastruktury strażnicy.

Oczywiście jak zawsze w czasie inspekcji przeprowadzone zostało ćwiczenie praktyczne, którego wykonanie przez naszych członków zostało wysoko ocenione przez zespół inspekcyjny.

Ogólna ocena z inspekcji to 4.0. Niestety w stosunku do poprzedniej inspekcji zanotowaliśmy spadek oceny. Na obniżenie oceny wpłynęły przede wszystkim:

  • brak przeglądu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych LUKAS,
  • brak badań rezystancji agregatu prądotwórczego.
Dołącz do nas
Google+