OSP Skalbmierz
PRZEGLĄD ZESTAWU HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

PRZEGLĄD ZESTAWU HYDRAULICZNYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych jest sprzętem specjalistycznym. Narzędzia te są przez jednostki straży pożarnych wykorzystywane do wykonywania dostępu do osób poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych. Zawsze muszą być sprawne i gotowe do użycia.

Dlatego też raz w roku narzędzia hydrauliczne muszą być poddane przeglądowi technicznemu na podstawie, którego można je dopuścić do dalszego użytkowania, lub też w wyniku stwierdzonych usterek trzeba je wycofać z użycia i jak najszybciej naprawić.

W dniu dzisiejszym w naszej jednostce miał miejsce taki właśnie przegląd. Już od kilku lat przegląd ten wykonuje jedna firma. Sprawdzeniu poddany został rozpieracz ramieniowy, nożyce, pompa hydrauliczna, oraz przewody. Wymieniony został także filtr oraz olej w pompie. Przeglądowi poddany został także agregat prądotwórczy.

W trakcie przeglądu nożyc stwierdzono, że uszkodzony jest pierścień sterujący, który nie wracał do położenia wyjściowego. Po rozebraniu sterownika okazało się, że jest on wewnątrz skorodowany. Tym bardziej nas dziwi to, że jest to zestaw, który ma dopiero 4 lata, z czego na naszym wyposażeniu znajduje się od kwietnia ubiegłego roku, a wcześniej był na jednym z samochodów w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej.

Na szczęście serwisantom udało się usunąć usterkę, bez konieczności wymiany całego sterownika.

Tego typu usterka dyskwalifikowała urządzenie z dalszego użytku. Tym bardziej widzimy, że przegląd, choć kosztowny jest potrzebny.

Oby jednak tego zestawu trzeba było używać tylko podczas ćwiczeń. Nie mniej jednak, kiedy już zajdzie konieczność jego użycia przy zdarzeniu nie może zawieść.

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy w Skalbmierzu za sfinansowanie przeglądu.

Dołącz do nas
Google+