OSP Skalbmierz
PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2013 ROKU

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2013 ROKU

Ze względu na późne dołączenie do grona jednostek zarejestrowanych na Strefa Druha, aby nie zasypać strony głównej aktualnościami z podejmowanych działań ratowniczych, chcemy przedstawić syntetyczne ujęcie działań prowadzonych w poszczególnych kwartałach 2013 roku.

Rok 2013 zaczął się dla nas bardzo spokojnie. W miesiącu styczniu nie byliśmy dysponowani do żadnych zdarzeń. Był to juz trzeci z rzędu taki miesiąc.  Pierwszy wyjazd w 2013 roku mieliśmy dopiero z początkiem roztopów i był to dzień 1 lutego, kiedy to zostaliśmy zadysponowani do wypompowania wody z zalanej posesji i pomieszczeń pod budynkiem mieszkalnym.

W pierwszym kwartale, braliśmy udział w następujących działaniach ratowniczych:

1. 2013-02-01, Skalbmierz, ul. Pułaskiego – pompowanie wody,
2. 2013-02-04, Skalbmierz, ul. Mikołaja Reja – pompowanie wody,
3. 2013-02-12, Drożejowice, droga wojewódzka – wypadek
4. 2013-02-13, Skalbmierz, ul. A. Mickiewicza – wypadek,
5. 2013-03-17, Skalbmierz, ul. Ppor. Sokoła – zabezpieczenie lądowiska,
6. 2013-03-21, Skalbmierz, ul. Witosa – pompowanie wody,
7. 2013-03-26, Skalbmierz, ul. Witosa – pompowanie wody,
8. 2013-03-27, Przybenice, pożar powały w budynku mieszkalnym.

Widzimy, zatem, że I kwartał był bardzo spokojny, jeżeli chodzi o ilość interwencji. Na łączną ilość 8 interwencji siedmiokrotnie usuwaliśmy skutki miejscowych zagrożeń, a jeden raz braliśmy udział w akcji gaśniczej.

Ponadto w dniu 25 lutego, strażacy z naszej jednostki uczestniczyli wspólnie ze zmianą służbową JRG Kazimierza Wielka w ćwiczeniach na obiekcie zakładu produkcyjnego opakowań kartonowych w Kazimierzy Wielkiej.

W miesiącach styczeń, luty i marzec organizowane były także własne szkolenia doskonalące. W miesiącach styczeń i luty, tematyka ćwiczeń obejmowała budowę linii gaśniczej podczas pożarów budynków mieszkalnych razem z ewakuacją osób poszkodowanych i udzieleniem im kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. W miesiącu marcu odbyło się typowo teoretyczne szkolenie z zakresu zadań strażaków w zastępie.

Porównując kwartał I tego roku i roku 2012, widzimy, że nastąpił wyraźny spadek ilości podejmowanych przez nas interwencji. Niewątpliwie przyczyniła się też do tego wyjątkowo długa zima. Cieszy nas również to, że nie mieliśmy wyjazdów do fałszywych alarmów i nikt bez potrzeby nie sprawdzał naszej mobilności.

Dołącz do nas
Google+