OSP Skalbmierz
222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i miejsko - gminny dzień strażaka.

222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i miejsko - gminny dzień strażaka.

W dniu 3 maja odbyły się w Skalbmierzu uroczystości upamiętniające 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z miejsko - gminnymi obchodami Dnia Strażaka. W uroczystościach udział brali także członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu. Pośród delegacji można było dostrzec przede wszystkim poczty sztandarowe jednostek O.S.P. z terenu Miasta i Gminy, poczty sztandarowe szkół oraz delegacje z kwiatami różnych instytucji.

Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, pododdziały prowadzone, przez Komendanta Miejsko – Gminnego starszego ogniomistrza w stanie spoczynku Marka Galę, przeszły pod pomnik, pod, którym najpierw odegrany został hymn, po czym delegacje złożyły kwiaty.

Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta odprawiona przez kapelana miejsko – gminnego strażaków księdza Mariana Fatygę.

Po Mszy Świętej pododdziały przeszły pod pomnik Świętego Floriana, pod którym delegacja złożona z członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu złożyła okolicznościową wiązankę.

Ostatnim punktem uroczystości, był przemarsz pododdziałów na rynek miasteczka, gdzi orkiestra dęta zaprezentowała w krótkim wystepie swoje umiejętności. 

Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu reprezentowali:
- dowódca uroczystości – Komendant Miejsko – Gminny, st. ogn. w st. spocz. GALA Marek,
- Poczet sztandarowy w składzie:
• Dowódca pocztu: dh DĘBOWSKI Piotr,
• Chorąży: dh DĘBOWSKI Adam,
• Asystujący: dh KUCHARSKI Karol
- Delegacja z wiązanką okolicznościową:
• dh WOJTASIK Dariusz,
• dh SZCZYGŁOWSKI Jan,
• dh KONEWECKI Krzysztof.
- orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, pod batutą druha BASIAKA Roberta,
- oraz dh IWAN Patryk, dh PSZCZOŁA Krzysztof, dh. MAJEWICZ Tadeusz.

Wieczorem, druhowie z naszej jednostki przygotowali skromny poczęstunek, na który przybyli ze swoimi najbliższymi. Druh Wiceprezes Szczygłowski Jan życzył strażakom jak najmniejszej ilości wyjazdów do zdarzeń, a jeżeli już to tylu powrotów ile wyjazdów. Spotkanie to było dobrą okazją, aby w luźnej atmosferze, wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi całorocznej pracy, była to także doskonała okazja do integracji pomiędzy rodzinami strażaków.

Dołącz do nas
Google+