OSP Skalbmierz
PREZENTACJA SPRZĘTU PODCZAS DNIA OTWARTEGO W ZSZ SKALBMIERZ

PREZENTACJA SPRZĘTU PODCZAS DNIA OTWARTEGO W ZSZ SKALBMIERZ

Realizując zapisy porozumienia o współpracy pomiędzy Ochotniczą Straża Pożarną w Skalbmierzu, a Zespołem Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, członkowie naszej jednostki wzięli udział w imprezie zorganizowanej przez ZSZ w Skalbmierzu pod nawą "Dzień Otwarty". Była to także doskonała okazja, do zaprezentowania sprzętu znajdujacego się na wyposażeniu jednostki.

Większość członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, jest albo absolwentami, albo jeszcze obecnymi uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Fakt ten stał sie doskonałym powodem do nawiązania ścisłej wspólpracy pomiędzy ZSZ w Skalbmierzu, a naszą jednostką.

Stąd też w dniu 28 maja członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu (druhowie: Dariusz Wojtasik, Adam Dębowski, Karol Kucharski, Krzysztof Konewecki, Krzysztof Białczyk, Mateusz Zając, Grzegorz Derela) wzięli udział w „Dniu Otwartym Szkoły” zorganizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Spotkanie to dedykowane było uczniom III klas gimnazjum, którzy już wkrótce staną przed koniecznością dokonania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.


Członkowie naszej jednostki podczas krótkiej prezentacji zachęcali młodzież do wstępowania w szeregi ochotniczych straży pożarnych i społecznej działalności. Członkowie - absolwenci szkoły, opowiadali o przydatności wiedzy, którą zdobyli podczas swojej nauki w ZSZ. Wybór tej szkoły strażacy szczególnie polecali tym, którzy myślą w przyszłości o służbie w Państwowej Straży Pożarnej. Następnie druhowie zaprezentowali młodzieży sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Prezes druh Dariusz Wojtasik oraz Naczelnik druh Adam Dębowski po kolei opowiadali o zastosowaniu poszczególnego sprzętu.

W trakcie pokazu zaprezentowane zostało miedzy innymi:

  • ubranie specjalne strażaka – ratownika,
  • sprzęt ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu,
  • armatura wodno – pianowa,
  • sprzęt wykorzystywany do udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Największym zainteresowaniem jednak cieszyła się prezentacja hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Członkowie zademonstrowali gimnazjalistom zasadę działania nożyc ratowniczych podczas rozcinania drzwi od samochodu.

Na koniec druhowie zachęcali gimnazjalistów do wyboru Zespołu Szkół Zawodowychw Skalbmierzu, jako swojej przyszłej szkoły. Zarówno wiedza z przedmiotów technicznych jak i wyszkolenie pożarnicze zdobyte w ochotniczej straży pożarnej obecnie może bardzo ułatwić w dorosłym życiu wstąpienie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Tym samym zachęcamy do zapozania się z ofertą kształcenia, jaką proponuje Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu i wyboru właśnie tej placówki, jako swojej szkoły średniej, a chętnych do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu i społecznej działalności do kontaktu z Zarządem jednostki. Więcej informacji na temat oferty kształcenia na stronie internetowej ZSZ w Skalbmierzu.

Dołącz do nas
Google+