OSP Skalbmierz
POKAZY RATOWNICZE Z OKAZJI DNIA DZIECKA [FILM]

POKAZY RATOWNICZE Z OKAZJI DNIA DZIECKA [FILM]

W dniu 1 czerwca na stadionie sportowym w Skalbmierzu Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu wspólnie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Skalbmierzu zorganizowali festyn dla uczniów szkół i przedszkoli mających swoje siedziby na terenie miasta Skalbmierz. Jeden z punktów programu festynu poświęony był na pokazy ratownicze przeprowadzone wspólnie przez naszą jednostkę oraz jednostkę O.S.P. Sielec Kolonia.

Pokazy ratownicze podzielone zostały na pewnne etapy. Wszystko po to, aby obecne na stadionie dzieci i młodzież, a także ich rodzice mogli zobaczyć na czym polega działanie strażaków podczas wypadków komunikacyjnych i w jaki sposób strażacy udzielają poszkodowanym pierwszej pomocy.

Etap I przedstawiał zabezpieczenie miejsce zdarzenia oraz pozorowany pożar samochodu osobowego, do którego dochodzi na skutek wypadku komunikacyjnego, bez możliwości pilnej ewakuacji osób poszkodowanych. Podczas tego etapu druhowie z O.S.P. Sielec Kolonia zaprezentowali sprzęt gaśniczy, jaki jest wykorzystywany podczas tego typu pożarów, a także uzbrojenie osobiste strażaka wykorzystywane podczas działań gaśniczych.

Etap II przedstawiał działanie zastępów straży pożarnej podczas zdarzeń drogowych, w kórych nie dochodzi do pożaru samochodu. W tym etapie szczególny nacisk położono na stabilizację szyjnego odcinka kręgosłupa osób poszkodowanych oraz koniecznośc udzielania wparcia psychicznego osobom poszkodowanym.

Etap III zakładał konieczność ewakuowania pasażera samochodu osobowego, bez konieczności wykonywania dostępu hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi. Podczas tego etapu druhowie z O.S.P. Sielec Kolonia zaprezentowali metodę ewakuacji poszkodowanego z wykorzystaniem noszy typu deska, a także spsób stabilizacji poszkodowanego na noszach.

Etap IV przedstawiał sposób dzialania straży pożarnej podczas zdarzenia, w kórym aby dotrzeć do osoby poszkodowanej konieczne jest wykonanie dostępu przy użyciu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Etap V zakładał działanie druhów podczas zdarzenia, w którym dochodzi do zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej i konieczna jest pilna ewakuacja oraz rozpoczęcie resucytacji krążeniowo - oddechowej. Podczas tego etapu druhowie ze Skalbmierza zaprezentowali metodę ewakuacji osoby poszkodowanej chwytem RAUTEKA.

Etap VI to już prezentacja działań zastępu straży pożarnej podczas resuscytacji krążeniowo - oddechowej we współdziałaniu z Zespołem Ratownictwa Medycznego. Tu swoje umiejętności i niezbędny sprzęt zaprezentowali ratownicy medyczni ze stacji pogotowia ratunkowego z Kazimierzy Wielkiej.

Każdy z tych etapów, był przeprowadzany pod kątem widowiskowości i bardzo powoli na co nie moglibyśmy sobie pozwolić podczas prawdziwego działania. Wszystko odbywało się z fachowym komentarzem oficera Państwowej Straży Pożarnej pana kapitana Piotra Szota.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego.

Dołącz do nas
Google+