OSP Skalbmierz
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE [ZDJĘCIA]

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE [ZDJĘCIA]

W dniu 13 lutego 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu. Podczas tego zebrania druhowie podsumowali miniony 2015 rok, a także dokonali wyboru nowych władz jednostki, które przez najbliższe 5 lat będą sprawować swoje funkcje.

Zebraniu przewodniczył dh Marek Gala, który na wstępie przywitał licznie przybyłych gości, a wśród nich między innymi:

 • Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pana Tadeusza Kowalczyka,
 • Starostę Powiatu Kazimierskiego Pana Jana Nowaka,
 • Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Pana Michała Markiewicza,
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Młodszego Brygadiera Kazimierza Zabłotnego.

Następną część zebrania stanowiło wręczenie odznaczeń za wysługę lat druhom:

 • Dębowski Piotr za wysługę 25 lat,
 • Gala Norbert za wysługę 25 lat,
 • Mostek Tomasz za wysługę 20 lat,
 • Konewecki Krzysztof za wysługę 10 lat.

W dalszej część zebrani przystąpiono do przedstawienia sprawozdań z poszczególnych obszarów jednostki w 2015 roku. Sprawozdanie z działalności jednostki w formie prezentacji multimedialnej przedstawił naczelnik druh Adam Dębowski. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik druh Marek Gala, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący to jest druh Karol Kucharski. Po udzieleniu absolutorium zarządowi Prezes jednostki druh Dariusz Wojtasik podziękował wszystkim za owocną współpracę w zakończonej pięcioletniej kadencji.

Punktem kulminacyjnym zebrania były wybory nowych władz jednostki. Po zgłoszeniu kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej w zebraniu zarządzona został przerwa celem ukonstytuowania się nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Po krótkiej przerwie druhowie powrócili na salę, a przewodniczący komisji wyborczej druh Jerzy Wąż odczytał skład nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Zarząd jednostki w kadencji 2016 – 2021 tworzą:

 • Prezes – druh Dariusz Wojtasik,
 • Wiceprezes – druh Jan Szczygłowski,
 • Wiceprezes – Naczelnik – druh Adam Dębowski,
 • Zastępca naczelnika – druh Piotr Dębowski,
 • Skarbnik – druh Marek Gala,
 • Sekretarz – druh Krzysztof Konewecki,
 • Gospodarz – druh Tadeusz Majewicz,
 • Kapelmistrz – druh Robert Basiak.

Komisję rewizyjną w kadencji 2016 – 2021 tworzą:

 • Przewodniczący – druh Karol Kucharski,
 • Sekretarz – druh Grzegorz Frankowski,
 • Członek – druh Damian Skwarczyński.

Na przedstawicieli do zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Skalbmierzu druhowie wskazali:

 • Dh Gala Marek,
 • Dh Wojtasik Dariusz,
 • Dh Dębowski Adam,
 • Dh Basiak Robert.

Następnie naczelnik jednostki oraz skarbnik przedstawili plany działalności jednostki oraz plan finansowy na 2016 rok.

Po tej części głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wypowiedziach nie szczędzili ciepłych słów uznania za całokształt działalności druhów w minionym 2015 roku. Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Marian Fatyga wręczył prezesowi jednostki podziękowanie za ratowanie życia i mienia w listopadowym pożarze plebani, a poszczególnym druhom, którzy brali udział w działaniu ratowniczym pamiątkowe obrazki. Przypomnijmy w tym działaniu ratowniczym brali udział:

 • dh Dębowski Piotr,
 • dh Dębowski Adam,
 • dh Kaczmarczyk Krzysztof,
 • dh Łach Tomasz,
 • dh Marek Gala,
 • dh Tadeusz Majewicz.

Zebranie zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru, po czym przewodniczący zebrania zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom, które włożyły swój trud w przygotowanie wspaniałego poczęstunku dla druhów oraz zaproszonych gości.

Dołącz do nas
Google+