OSP Skalbmierz
NOWY ŚWIĘTOKRZYSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

NOWY ŚWIĘTOKRZYSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

15 stycznia 2016 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Admisnitracji na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej młodszego brygadiera Adama Czajkę, dotychczasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Uroczystość odbyła się w obecności zastepcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Gustawa Mikołajczyka.

Powołnaie nowego szefa świętokrzyskich strażaków zbiegło się z uroczystością zakończenia służby przez dotychczasowego Świętokrzyskoego Komendanta nadbrygadiera Zbigniewa Muszczaka oraz jego zastępcy starszego brygadiera Grzegorza Ryskiego.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była ceremonia zdania i przyjęcia obowiązków Świętokrzyskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Po odczytaniu stosownych decyzcji w sprawie odwołania nadbryg. Zbigniewa Muszczaka i powołania mł. bryg. Adama Czajki na stanowisko Świętokrzyskoego Komendanta Wojewódzkiego PSP zdający i przyjmujący obowiązki oddali honory sztandarowi Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach i złożyli meldunki nadbryg. Gustawowi Mikołajczykowi. Zarówno pod adresem odchodzących komendantów, jak i nowego komendanta popłynęło wiele ciepłych słów. 

My również się do nich przyłączamy, a nowemu Świętokrzyskiem Komendantowi Państwowej Strazy Pożarnej życzymy wszelkich sukcesów i samych trafnych decyzji na nowo objętym stanowisku.

Mł. bryg. Adam Czajka jest absolwentem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, którą ukończył w 1999 r. z tytułem technik pożarnictwa. Tytuł magistra otrzymał po ukończeniu Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania w 2006 r. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie:

  • oficerskiego przeszkolenia zawodowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • studia podyplomowe w zakresie „Technologii materiałów wybuchowych”,
  • studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego”,
  • studia podyplomowe w zakresie „Zajmowania przez strażaków stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi”,
  • studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej"
  • oraz studia podyplomowe w zakresie nauk politycznych w specjalizacji „administracja rządowa i samorządowa” oraz w specjalizacji „kontrola instytucji publicznych” organizowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Mł. bryg. Adam Czajka służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął z dniem 1 czerwca 1999 r. na stanowisku dowódcy zastępu w Dziale Nauczania Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Na tej uczelni zajmował również stanowisko dowódcy sekcji oraz specjalisty.

Z dniem 10 października 2007 r., na własną prośbę, przeniesiony został do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Sandomierzu na stanowisko starszego specjalisty. Po przesłużeniu niespełna 3 miesięcy, biorąc pod uwagę wiedzę oraz doświadczenie mł. bryg. Adamy Czajki, świętokrzyski komendant wojewódzki PSP w Kielcach powołał go z dniem 1 stycznia 2008 r. na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Sandomierzu, a następnie z dniem 24 kwietnia 2015 r. na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Sandomierzu.

Mł. bryg. Adam Czajka jest funkcjonariuszem, który wielokrotnie uczestniczył i dowodził wieloma akcjami ratownictwa wodnego, technicznego oraz akcjach gaśniczych i działaniach przeciwpowodziowych, m.in.

  • w 2010 r. podczas akcji powodziowej kierował pracami przy umacnianiu wału osłaniającego zakład Pilklington Polska, czego efektem było uratowanie dwóch i pół tysiąca miejsc pracy oraz zapobiegnięcie skażeniu ekologicznemu.
  • W maju 2014 r. również na terenie powiatu sandomierskiego, pełnił funkcję członka Zespołu prognoz i analiz sztabu strategicznego kierującego działaniem ratowniczym nadbryg. Marka Kowalskiego.

Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został m. in. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Źródło:

  • http://www.straz.kielce.pl/show.php?id=12&idp=3881&action=none
  • http://straz.sandomierz.pl/
Dołącz do nas
Google+