OSP Skalbmierz
O ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH SŁÓW KILKA DLA II KLAS GIMNAZJUM

O ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH SŁÓW KILKA DLA II KLAS GIMNAZJUM

W dniu 24 listopada na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, przeprowadziliśmy wspólnie z Panem Łukaszem Paryż lekcje z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa dotyczącą zagrożeń pożarowych. Lekcja skierowana była do uczniów drugich klas gimnazjum.

Pierwsze 45 minut poświęcone zostało na prezentację multimedialną, w której dh Adam Dębowski przedstawił zagadnienia definicyjne i teoretyczne dotycząca zagrożeń pożarowych, a także pokrótce przedstawił sposób postępowania na wypadek pożaru w domu, czy gospodarstwie rolnym, a także jak prawidłowo o powstałym zagrożeniu alarmować służby ratownicze.

Drugie 45 minut zajęć poświęcone zostało na prezentację samochodu pożarniczego naszej jednostki, podczas której druhowie kolejno prezentowali zastosowanie sprzętu będącego na ich wyposażeniu. Młodzież miała między innymi możliwość zobaczyć działanie strażackiej kurtyny wodnej oraz działka.

Ostatnim akcentem wspólnej lekcji były praktyczne zawody z obsługi gaśnic, będące rozwinięciem części teoretycznej zrealizowanej w trakcie pierwszych 45 minut. Podczas tej części zajęć, młodzież miała możliwość w praktyce przekonać się, jak prosta jest obsługa tego typu sprzętu oraz, jak prawidłowo kierować strumień gaśniczy w źródło ognia.

Na koniec druhowie strażacy zachęcali młodzież do wstępowania w szeregi naszej jednostki, a druh kapelmistrz Robert Basiak, będący najlepszym przykładem możliwości połączenia członkostwa w straży z grą w orkiestrze, do zasilenia także szeregów orkiestry dętej.

Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Binkowskiemu – Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu za zaproszenie i możliwość wspólnego przeprowadzenia lekcji dotyczącej zagrożeń pożarowych.

Autor zdjęć druh Aleksandra Derek

Dołącz do nas
Google+