OSP Skalbmierz
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2014 [ZDJĘCIA]

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2014 [ZDJĘCIA]

W dniu 7 marca o godzinie 17 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014. Na zebraniu tym druhowie ze Skalbmierz podsumowali rok 2014 oraz przedstawiono i przyjęto do realizacji najważniejsze zamierzenia w roku 2015.

Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru jednostki i odegrania hymnu narodowego.

Następnie Prezes Zarządu druh Dariusz Wojtasik powitał zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych z Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeuszem Kowalczykiem na czele, a także Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Pan Michałem Markiewicz, Kapelan Powiatowy straży pożarnych księdz Marianem Fatygą oraz przedstawiciele zakładów pracy i instytucji z terenu miasteczka Skalbmierz.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie druhom odznaczeń za wysługę lat. Odznaczenia otrzymali:

 • Dh Konewecki Józef za wysługę 55 lat,
 • Dh Dębowski Adam za wysługę 15 lat,
 • Dh Frankowki Grzegorz za wysługę 15 lat,
 • Dh Wojtasik Dariusz za wysługę 10 lat.

Oraz:

 • Dh Władysław Luty za wysługę 45 lat,
 • Dh Krzysztof Kaczmarczyk, za wysługę 20 lat,
 • Dh Sebastian Wójcik,
 • Dh Mateusz Wójcik,
 • Dh Arkadiusz Różycki,
 • Dh Patryk Wojtasik,
 • Dh Ewa Oleksy,
 • Dh Sebastian Gaweł,
 • Dh Dariusz Gałka,
 • Dh Wiktor Bondaś,
 • Dh Sylwia Durbas,
 • Dh Dorota Stępień,
 • Dh Jakub Włosowicz,
 • Dh Adam Luty - Za wysługę 5 lat.

Wręczenia odznaczeń dokonał. Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Skalbmierzu druh Michał Markiewicz oraz Zastepca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Pan młodszy brygadier Janusz Buła.

Następnie Zarząd jednostki w związku ze zbliżającym się dniem kobiet przygotował dla obecych na zebraniu pań skromna niespodziankę. Kwiaty i słodycze.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu dh Adam Dębowski przedstawił sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu w formie prezentacji multimedialnej. Naczelnik stwierdził, że miniony rok był dla Skalbmierskiej strazy rokiem bardzo spokojnym. Jednostka interweniowął tylko 38 razy przy zdarzeniach. Najważniejsza inwestycją, która miała miejsce w minionym roku był z kolei remont strażnicy oraz modernizacja systemów alarmowania.

Kolejno sprawozdania wygłaszali także Skarbnik jednostki oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przedstawione zostały także plany działalności i plan finansowy na rok 2015.

Głos zabrali także zaproszeni goście Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP Michał Markiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej oraz Dyrektor NZOZ SKALBMED. W dyskusji został poruszony między innymi temat zakupu nowego ciężkiego samochodu pożarniczego. Niestety obecny GCBA jest już mocno wyeksploatowany, ale także i na „pierwszym wyjeździe” brakuje miejsca na sprzęt, który w związku ze specjalizacją jednostek O.S.P. powinien zostać zakupiony. Dlatego zaznaczano, ze konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą na realizację zakupu nowego ciężkiego samochodu pożarniczego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz druhnom i druhom za przybycie na zebranie. Wszyscy życzylibyśmy sobie, aby w 2015 roku jak najrzadziej nasz zastęp musiał wyjeżdżać do usuwania skutków różnych zagrożeń.

Dołącz do nas
Google+