OSP Skalbmierz
10 rad – 10 palców FAJERWERKI

10 rad – 10 palców FAJERWERKI

Do sylwestrowej nocy pozostało nie wiele czasu. Czeka nas zabawa i radość z nadchodzącego Nowego Roku. Wielu z nas o północy odpala różnego rodzaju fajerwerki, jednakże należy pamiętać iż nieodpowiednio używane mogą być zagrożeniem.

Przedstawiamy 10 zasad związanych z ich bezpiecznym użytkowaniem:
- fajerwerkami i petardami mogą zajmować się jedynie osoby dorosłe
- korzystając z petard i fajerwerków należy zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim najpierw trzeba przeczytać instrukcję obsługi, nie używajmy ich w miejscu, gdzie jest duża liczba osób lub mogłyby spowodować pożar
- fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą; najlepiej robić to na gładkiej, równej powierzchni (np. betonie czy asfalcie), aby petardy nie przewróciły się.
- oddalamy się co najmniej 10 m od odpalanego fajerwerku
- huk petard dla zwierząt jest bardzo niepokojący, szczególnie dla psów, zadbajmy więc o to, aby nie były narażone na huk wybuchu
- nie wolno rozbierać fajerwerków ani podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w inną stronę niż w górę, wrzucać ich do ogniska, ustawiać w inną stronę niż jest to wskazane przez producenta
- za nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi istnieje groźba aresztu, grzywny bądź nawet pozbawienia wolności do dwóch lat
- kupujmy fajerwerki w sprawdzonych sklepach a nie na targach czy ulicznych straganach, informujmy Policję o handlowcach sprzedających dzieciom petardy – często to właśnie najmłodsi ulegają wypadkom na skutek ich niewłaściwego odpalenia
- fajerwerki dopuszczone do użytku powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady użytkowania, numer katalogowy produktu, producenta lub importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy, opakowanie powinno także posiadać datę ważności produktu
- do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych

Na podst.: http://www.katowice.slaska.policja.gov.pl/fajerwerki/
Zdjęcia: grafika google

Dołącz do nas
Google+