OSP Skalbmierz
WSTECZNY CIĄG PŁOMIENIA

WSTECZNY CIĄG PŁOMIENIA

Z pewnością wiele osób oglądało film „Ognisty podmuch”, ale czy ktoś wie jak dochodzi do tego zjawiska?

Zjawisko wstecznego ciągu płomienia (ognisty podmuch - ang. backdraft) powstaje w warunkach niecałkowitego spalania, przy małej objętości płomieni lub wręcz ich braku, przy występującym żarzeniu w słabo wentylowanych pomieszczeniach. Gazy pożarowe są chłodne i wypełniają całe pomieszczenie. Powstały one w wyniku spalania podczas pierwszej fazy pożaru, kiedy była jeszcze dostateczna ilość tlenu. W czasie trwania pożaru stężenie tlenu w słabo wentylowanych pomieszczeniach maleje. Powoduje to powstanie między innymi tlenku węgla - CO, który jest gazem palnym. Brak tlenu powoduje, że rozmiary płomienia maleją, proces spalania płomieniowego przechodzi w tlenie. W chwili otwarcia drzwi do pomieszczenia (bądz pęknięcia szyby w oknie na skutek ciepła) dostaje się silny strumień powietrza, formując strugę w której mieszają się gazy pożarowe z powietrzem. Od drzwi lub okna w głąb pomieszczenia tworzy się rozszerzający się kanał palnej mieszanki docierającej do powierzchni żarzącej się. Następuje zapłon. Gazy pożarowe wymieszane z tlenem zaczynają się palić i płomień wędruje w stronę przeciwną do ruchu powietrza, czyli w miejsce skąd dociera świeże powietrze. Ruch płomienia jest przyspieszony, czym bliżej drzwi, tym więcej tlenu. Osiąga maksymalną prędkość. Towarzyszy mu huk, dźwięk przypominający pociąg jadący w tunelu. Przelatuje drzwi - tu ulega urwaniu, jeżeli nie ma dalej gazów pożarowych.

Na podst.: https://wazniak.inf.sgsp.edu.pl/wiki/index.php/Wsteczny_ciąg_płomieni

Dołącz do nas
Google+