OSP Skalbmierz
JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA?

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA?

Grzejniki elektryczne są wygodne w użytkowaniu - szybko ocieplają powietrze i nie powodują jego zanieczyszczenia, niosą za sobą jednak pewne niebezpieczeństwo. Jeśli są one eksploatowane prawidłowo, wówczas działają niezawodnie. Niestety w wielu domach wciąż używane są urządzenia starszego typu.

Szczególnie niebezpieczne mogą być tzw. termowentylatory. W razie ich uszkodzenia lub zablokowania duża ilość ciepła wytwarzana jest w obrębie obudowy. Może to spowodować zapalenie się urządzenia. Taki problem może wystąpić również w przypadku starych grzejników elektrycznych lub tych przerobionych „domowym sposobem” nie posiadających odpowiedniego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Niebezpieczeństwo niesie za sobą także ilość mocy jaką pobierają elektryczne urządzenia grzewcze. Jeżeli w domu występuje niewłaściwa instalacja elektryczna, może dojść do przepalenia się wkładki topikowej w bezpiecznikach lub przegrzania instalacji elektrycznej, a co za tym idzie jej pożaru. Nie należy naprawiać samodzielnie bezpieczników, w szczególności samowolnie wymieniać wkładek bezpiecznikowych lub wyłączników nadmiarowo-prądowych na zabezpieczenia o większym prądzie znamionowym.

Jak bezpiecznie używać piecyków elektrycznych:

- naprawy i konserwacje powinny wyć wykonywane przez fachowców,

- obudowa ani przewód zasilający urządzenie nie może być uszkodzony,

- dzieci nie powinny zbliżać się piecyka,

- należy przestrzegać instrukcji użytkowania oraz zamieszczonych w niej bezpiecznych odległości ustawienia urządzenia,

- konieczne jest dbanie o to by nie gromadził na nim kurz ani pajęczyna (ona także może się zapalić!)

- nie wolno używać go w pomieszczeniach w których przechowywane są materiały łatwopalne, np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, etc.,

- nie wolno zakrywać grzejnika, np. susząc na nim pranie (chyba, ze producent przewiduje taką możliwość),

-przenośne piecyki elektryczne należy ustawiać stabilnie, by nie doszło do ich przewrócenia.

 

Na podstawie: http://dom.wm.pl/32597,Bezpieczne-uzytkowanie-ogrzewania-elektrycznego.html#axzz2l7DCzBoa

Dołącz do nas
Google+