OSP Skalbmierz

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OKRESIE ZIMOWYM

Sezon zimowy za pasem, a co za tym idzie, pojawiają się nowe zagrożenia pożarowe. Według statystyk w czasie zimy liczba pożarów nie spada pomimo, że jest to czas zwiększonych opadów atmosferycznych.

Zimą ogień pochodzi z wewnątrz budynków – mieszkań, domów, gospodarstw, zakładów pracy, itp. Związane jest to przede wszystkim z używaniem urządzeń wytwarzających ciepło.

Kila zasad dotyczących bezpieczeństwa pożarowego zimą:

- przed drzwiczkami palenisk podłoga, która łatwo może się zapalić (parkiet, linoleum, itp.), powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3m sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3m,

- jeżeli w danym pomieszczeniu temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza nie powinno się w nim przechowywać butli z gazem,

- pomieszczenia w których zainstalowane są urządzenia grzewcze powinny mieć sprawna instalację wentylacyjną,

- nie można przechowywać materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzeń grzewczych, a szczególnie grzejników elektrycznych z odkryta spiralą (np. drewna, papieru, itp.).

Na podstawie:http://www.iregionalni.pl/wiadomosci/porady-strazakow/   http://www.experto24.pl/bhp/ochrona-przeciwpozarowa/bezpieczenstwo-pozarowe-w-sezonie-zimowym.html

Dołącz do nas
Google+