OSP Skalbmierz

WSTECZNY CIĄG PŁOMIENIA

Z pewnością wiele osób oglądało film „Ognisty podmuch”, ale czy każdy wie jak dochodzi do tego zjawiska?

Zjawisko wstecznego ciągu płomienia (ognisty podmuch - ang. backdraft) powstaje w warunkach niecałkowitego spalania, przy małej objętości płomieni lub wręcz ich braku, przy występującym żarzeniu w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

Gazy pożarowe są chłodne i wypełniają całe pomieszczenie.Powstały one w wyniku spalania podczas pierwszej fazy pożaru, kiedy była jeszcze dostateczna ilość tlenu. W czasie trwania pożaru stężenie tlenu w słabo wentylowanych pomieszczeniach maleje. Powoduje to powstanie między innymi tlenku węgla - CO, który jest gazem palnym.

Brak tlenu powoduje, że rozmiary płomienia maleją, proces spalania płomieniowego przechodzi w tlenie. W chwili otwarcia drzwi do pomieszczenia dostaje się silny strumień powietrza, formując strugę w której mieszają się gazy pożarowe z powietrzem.

Od drzwi w głąb pomieszczenia tworzy się rozszerzający się kanał palnej mieszanki docierającej do powierzchni żarzącej się. Następuje zapłon. Gazy pożarowe wymieszane z tlenem zaczynają się palić i płomień wędruje w stronę przeciwną do ruchu powietrza, czyli w miejsce skąd dociera świeże powietrze.

Ruch płomienia jest przyspieszony, czym bliżej drzwi, tym więcej tlenu. Osiąga maksymalną prędkość. Towarzyszy mu huk, dźwięk przypominający pociąg jadący w tunelu. Przelatuje drzwi - tu ulega urwaniu, jeżeli nie ma dalej gazów pożarowych.

Źródła:

  • https://wazniak.inf.sgsp.edu.pl/wiki/index.php/Wsteczny_ciąg_płomieni - tekst,
  • http://www.youtube.com/watch?v=HOXD5GaMsJw - filmik.
Dołącz do nas
Google+