OSP Skalbmierz
WYBÓR ZSZ SKALBMIERZ TO STRZAŁ W "10"!

WYBÓR ZSZ SKALBMIERZ TO STRZAŁ W "10"!

Tym razem chcielibyśmy kilka słów poświęcić naszemu partnerowi, z którym ściśle współpracujemy od kilku lat, a jednocześnie zachęcić młodzież gimnazjalną do wyboru właśnie tej placówki, jako swojej, już od września, nowej szkoły. Artykuł ten kierujemy szczególnie do tych, którzy planują swoją przyszłość związać z mundurem i wyższymi uczelniami, które kształcą kadry oficerskie na potrzeby Państwowej Staży Pożarnej oraz Sił Zbrojnych Wojska Polskiego.

Początki Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu sięgają roku 1959, kiedy to dzięki staraniom Emiliana Jarosa utworzono w Skalbmierzu Szkołę Przysposobienia Zawodowego. Na przestrzeni ponad 55 lat, szkoła ta wykształciła wielu znakomitych fachowców, laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych różnego szczebla. Większość z naszych członków jest, albo absolwentami tej szkoły, albo jeszcze obecnymi uczniami. Wszyscy jednakowo miło wspominają lata spędzone w szkolnych ławach Zespołu Szkół Zawodowych i chwalą sobie wiedzę przekazaną przez nauczycieli oraz jej przydatnośc w dorosłym życiu.

Co oferuje dziś popularna „SORBONA”?


Po pierwsze szeroką ofertę kształcenia zawodowego.


Po drugie możliwość zdobycia konkretnego zawodu i praktycznych umiejętności, które dziś są tak bardzo poszukiwane przez pracodawców.


Po trzecie zdobycie elementarnej wiedzy z przedmiotów technicznych. Wiedzy, która jest niezbędna przy wyborze w przyszłości studiów technicznych, w tym także wyborze uczelni wyższych, które kształcą kadry oficerskie na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej oraz Sił Zbrojnych Wojska Polskiego (np. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, czy Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu).


Z tego właśnie względu chcielibyśmy szczególnie polecić Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu młodym osobom, które już dziś planują związać swoją przyszłość z mundurem, czy to strażackim, czy też wojskowym. Wybór tej szkoły dla tych osób to na prawdę strzał w przysłowiową „dziesiątkę”, gdyż wiedza z przedmiotów technicznych zdoobyta w technicznej szkole ponadgimnazjalnej może w znaczący sposób ułatwić przejście przez egzaminy wstępne na wymienione wyżej uczelnie (będące bez wątpienia uczelniami eleitarnymi), a nastepnie ich ukończenie. A jest się o co starać, ponieważ ukończenie tych uczelni gwarantuje uzyskanie pierwszego stopnia oficerskiego danej służby i pewna pracę za całkiem miłe wynagrodzenie.

Oto pełna oferta kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

Technikum (4 letnie), na podbudowie gimnazjum:

 • technik mechanizacji rolnictwa (za darmo kurs na prawo jazdy kat. B i T),
 • technik pojazdów samochodowych (za darmo kurs na prawo jazdy kat. B),
 • technik mechanik,
 • technik urządzeń sanitarnych,
 • technik elektryk.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia), na podbudowie gimnazjum:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (za darmo kurs na prawo jazdy kat. B i T),
 • mechanik pojazdów samochodowych (za darmo kurs na prawo jazdy kat. B),
 • elektromechanik samochodowy,
 • mechanik motocyklowy - nowy kierunek od 2015r.

Oddziały wielozawodowe:

 • piekarz,
 • cukiernik,
 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • murarz- tynkarz,
 • betoniarz - zbrojarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • kowal,
 • śusarz,
 • stolarz,
 • cieśla.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3- letnie)
Szkoła policealna

 • Technik transportu drogowego - nowy kierunek od 2015r.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu i mając na uwadze własne doświadczenia, do wyboru właśnie tej szkoły, jako miejsca zdobywania swojej wiedzy po ukończeniu gimnazjum.

Strona internetowa Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu: http://www.zszskalbmierz.edu.pl/www/news.php

Dołącz do nas
Google+