OSP Skalbmierz
CECYLIADA, CZYLI ŚWIĘTO PATRONKI ŚPIEWU I MUZYKI KOŚCIELNEJ

CECYLIADA, CZYLI ŚWIĘTO PATRONKI ŚPIEWU I MUZYKI KOŚCIELNEJ

24 listopada odbyła się kolejna już edycja „Cecyliady”. Miało to miejsce przy okazji liturgicznego wspomnienia Świętej Cecylii – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Przy okazji tego święta ślubowanie na sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu złożyło 14 młodych orkiestrantów. Głównymi organizatorami uroczystości byli Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Skalbmierzu dh Robert Basiak oraz Kapelan Miejsko – Gminny O.S.P. ksiądz Marian Fatyga.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej sprawowanej przez proboszcza miejscowej parafii, a zarazem Kapelana Miejsko – Gminnego O.S.P. księdza Mariana Fatygę. W trakcie Mszy Świętej kapelmistrz orkiestry wspólnie z kapelanem, wręczyli najbardziej zasłużonym członkom Orkiestry Dętej O.S.P. Skalbmierz pamiątkowe podziękowania, za wieloletnią działalność w szeregach orkiestry i zaangażowanie. Takie podziękowanie otrzymał między innymi dh Bolesław Sikorski – wieloletni kapelmistrz orkiestry i twórca jej największych sukcesów. Więcej informacji o orkiestrze w zakładce ORKIESTRA DĘTA.

Druga część uroczystości odbyła się już na sali konferencyjno – widowiskowej w naszej strażnicy. Ta część rozpoczęła się od złożenia ślubowania na sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu przez 14 młodych orkiestrantów. Ślubowanie składali:

 • Dh Wiktor Bondaś,
 • Dh Sylwia Durbas,
 • Dh Dariusz Gałka,
 • Dh Dominik Gaweł,
 • Dh Sebastian Gaweł,
 • Dh Adam Luty,
 • Dh Ewa Oleksy,
 • Dh Arkadiusz Różycki,
 • Dh Dorota Stępień,
 • Dh Daniel Szczurek,
 • Dh Jakub Włosowicz,
 • Dh Patryk Wojtasik
 • Dh Mateusz Wójcik,
 • Dh Sebastian Wójcik,

Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie na członka orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu. Pasowania dokonał osobiście kapelmistrz orkiestry druh Robert Basiak, w towarzystwie Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, który wręczał nowym członkom legitymacje członkowskie. Ceremonii pasowania towarzyszyli także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej druh Jan Nowak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Skalbmierzu druh Michał Markiewicz.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście Druh Jan Nowak, druh Michał Markiewicz w ciepłych słowach wypowiadali się o działalności orkiestry. Kapelmistrz w swoim krótkim wystąpieniu podziękował za przybycie wszystkim zaproszonym gościom oraz w kilku słowach przedstawił największe problemy, z jakimi boryka się orkiestra. Przede wszystkim jest to wiek instrumentów. Są to instrumenty z lat 20 ubiegłego stulecia, mają one ogromną wartość historyczną dla członków orkiestry, ale wiele z nich wymaga renowacji lub po prostu wymiany na nowe. Kolejny problem to jednolite umundurowanie członków orkiestry. Brak jednolitego umundurowania eliminuje naszą orkiestrę z przeglądów i występów na szerszym forum niż tylko lokalne. Konieczne jest wsparcie sponsorów w tym aspekcie, ponieważ sami nie dysponujemy odpowiednimi środkami, ani nie możemy też liczyć na wsparcie jednostki samorządu terytorialnego.

Po oficjalnym zakończeniu uroczystości członkowie usiedli do przygotowanego poczęstunku.

Wymienieni powyżej, druhny i druhowie wypowiadając słowa roty ślubowania stali się jednocześnie oficjalnie członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, czego im bardzo serdecznie gratulujemy. Noście z dumą strażacki mundur, ale nie zapomnijcie też, że mundur zobowiazuje. Liczymy na to, że ta działalność nie ograniczy się tylko do orkiestry dętej, ale że wkrótce nowe druhny i druhowie zaangażują się w pozostałe aspekty życia naszej jednostki.

 

Dołącz do nas
Google+