OSP Skalbmierz
JUBILEUSZ 10 - LECIA KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA SPORTOWEGO

JUBILEUSZ 10 - LECIA KAZIMIERSKIEGO OŚRODKA SPORTOWEGO

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu stanowi integralną część całej naszej organizacji. Ze względu na to, że orkiestra ta ma swoją renomę wypracowaną na przestrzeni lat, zdarza się także, że orkiestra bierze udział w imprezach i uroczystościach poza nasza gminą. Tak też było w ostatnią niedzielę, kiedy to nasza Orkiestra swoją obecnością i grą uświetniła jubileusz dziesięciolecia Kazimierskiego Ośrodka Sportowego.

Cała uroczystość miała bardzo bogaty program. Odbyły się biegi uliczne na dystansie 1 kilometra, a także na dystansie 10 kilometrów.

Swoją obecnością, jubileusz zaszczyciły władze samorządowe oraz przedstawiciele zakładów pracy i instytucji mających swoje siedziby na terenie Powiatu Kazimierskiego.

Poniżej prezentujemy zdjęcia naszej Orkiestry Dętej, która pod Batutą druha Roberta Basiaka zadbała o oprawę artystyczną jubileuszu.

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć Starostwu Powiatowemu w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierskiemu Ośrodkowi Sportowemu.


Pełny opis uroczystości i galeria zdjęć w poniższych linkach:

Dołącz do nas
Google+