OSP Skalbmierz

ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU

W dniu 12 października, w związku ze zdarzeniem powstałym na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, do którego zostały zadysponowane wszystkie siły i środki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kazimierzy Wielkiej, o godzinie 15:37, zastęp GBA – Rt 2,5/16 został zaalarmowany przez Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Kazimierzy Wielkiej i postawiony w stan podniesionej gotowości operacyjnej.

Oznacza to, że członkowie naszej jednostki do czasu powrotu przynajmniej jednego zastępu Państwowej Straży Pożarnej do koszar, pozostawali w remizie umundurowani i przygotowani do natychmiastowego podjęcia interwencji w każdym rejonie Powiatu Kazimierskiego.


Mieszkańców mogło trochę zdziwić, że nasza jednostka zaalarmowana normalnie jak do zdarzenia nigdzie nie wyjeżdża, tak jak zawsze to się odbywa. Nie pierwszy raz już mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Z tym, że przeważnie musieliśmy dojechać do siedziby Komendy Powiatowej PSP. Tym razem, zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej, zapadła decyzja, aby jednostka pozostała w swojej siedzibie, ale właśnie w podniesionej gotowości operacyjnej.

Pisaliśmy między innymi w sierpniu o zabezpieczeniach operacyjnych powiatu, które jest każdorazowo realizowane przez jednostki O.S.P. w KSRG, kiedy wszystkie zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, są zaangażowane w działania ratownicze, a w jednostce nie pozostały inne siły i środki, które można by natychmiast zadysponować w przypadku zaistnienia kolejnego zdarzenia.
Zastęp z O.S.P. do czasu powrotu przynajmniej jednego zastępu PSP przebywa wówczas w koszarach Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, pozostając w ciągłej gotowości do wyjazdu, dokładnie tak samo jak strażacy Państwowej Straży Pożarnej podczas swojej 24 godzinnej służby, a w razie potrzeby jest zastępem dysponowanym w pierwszej kolejności.

I dokładnie to zadanie było tym razem realizowane tyle, że tym razem na miejscu w naszej remizie.

 

Dołącz do nas
Google+