OSP Skalbmierz
ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU

ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU

W dniu 28 lipca o godzinie 14:16, zastęp GBA - Rt 2,5/16 został zadysponowany przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej do realizacji zadań polegających na operacyjnym zabezpieczeniu rejonu działania.

Zgodnie z dyspozycją dyżurnego operacyjnego powiatu zastęp swoje zadania wykonwał tym razem w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Po przybyciu do siedziby Komendy Powiatowej Pańśtwowej Straży Pożarnej, zastęp zajął miejsce przed garażami JRG pozostając w ciągłej gotowości do natychmiastowej interwencji.

Zastęp swoje zdania realizował przez blisko 8 godzin to jest do czasu czasu powrotu pojazdów JRG do koszar.

W tym czasie zastępy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z Kazimierzy Wielkiej prowadziły działania ratownicze na terenie Gminy Czarnocin, gdzie na skutek intensywnych opadów deszczu doszło do wielu podtopień.

Dołącz do nas
Google+