OSP Skalbmierz
ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU, POŻAR DOMU JEDNORODZINNEGO

ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU, POŻAR DOMU JEDNORODZINNEGO

W dniu 1 stycznia o godzinie 07:56 zastęp GBA - Rt 2,5/16 został zadysponowany przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej do siedziby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej, w celu realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu rejonu działnia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

W tym czasie wszystkie zastępy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej prowadziły działania gaśnicze w jednej z miejscowości Powiatu Kazimierskiego.

Nasz zastęp po przybyciu do siedziby JRG Kazimierza Wielka do czasu powrotu jednego z zastępów JRG, pozostawał w dyspozycji dyżurnego operacyjnego na wypadek powstania w rejonie działania KP PSP Kazimierza Wielka kolejnego zdarzenia. 

Podczas realizacji tego typu zadań druhowie O.S.P. pozostają cały czas w gotowości do wyjazdu podobnie jak strażacy zawodowi.

Dołącz do nas
Google+