OSP Skalbmierz
ĆWICZENIA MDP

ĆWICZENIA MDP

Czwartkowe popołudnie 22 maja, było w naszej jednostce czasem poświęconym na szkolenie członków młodzieżowej drużyn pożarniczej.

Sześciu młodych druhów postanowiło w to popołudnie poświęcić swój wolny czas, aby zgłębić swoją wiedzę związaną z niełatwym rzemiosłem pożarniczym. Szkolenie podzielone było na dwie części, podczas, których realizowane były dwa tematy. Pierwszy z nich dotyczył węży pożarniczych, a drugi pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas pierwszej części szkolenia młodzi druhowie uczyli się od podstaw prawidłowego rozwijania węży pożarniczych oraz ich zwijania trzema różnymi sposobami, to jest w krąg pojedynczy, w krąg podwójny oraz w tak zwany sposób alarmowy. W szeregach MDP jest kilku nowych członków i był to dla nich pierwszy kontakt z wężami pożarniczymi. Dla starszych stażem członków była to okazja do przypomnienia sobie sposobów obchodzenia się z wężami pożarniczymi.

Druga część ćwiczeń poświęcona była podstawom pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzi członkowie uczyli się podejmowania poszkodowanego na deskę ortopedyczną różnymi sposobami, uzależnionymi od ilości ratowników oraz poznawali zasady prawidłowej stabilizacji na desce przy użyciu pasów oraz stabilizatora, a także unieruchomiania i stabilizacji złamań i zwichnieć z wykorzystaniem szyn Kramera.

Zajęcia z młodzieżą, które są prowadzone w naszej jednostce mają na celu przygotować młodych członków zarówno do zawodów pożarniczych, ale także do wykonywania zadań w zastępie ratowniczym.

Zajęcia poprowadził naczelnik jednostki druh Adam Dębowski.

Dołącz do nas
Google+