OSP Skalbmierz
ĆWICZENIA NA OBIEKCIE

ĆWICZENIA NA OBIEKCIE

W dniu 30 kwietnia zastęp GCBA "HYDROMIL" brał udział w ćwiczeniach na obiekcie zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej na obiekcie kościoła parafialnego w miejscowości Małoszów.

W dniu 30 kwietnia nasz zastęp wspólnie z II zmianą służbową Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej brał udział w ćwiczeniach na obiekcie kościoła parafialnego, w miejscowości Małoszów.

Na początku dowódca zmiany II JRG Kazimierza Wielka kpt. Szot Piotr, zapoznał wszystkich strażaków z tematem oraz celem ćwiczeń, po czym rozpoczął się pierwszy etap polegający na zapoznaniu się z obiektem. Etap ten jak już wcześniej było przy okazji podobnych ćwiczeń opisywane, ma na celu zapoznać strażaków z układem pomieszczeń w obiekcie, oraz usytuowaniem miejsc newralgicznych zwłaszcza takich, w których ryzyko wystąpienia pożaru jest stosunkowo największe.

Drugi etap podczas, tego typu ćwiczeń to zawsze zadanie praktyczne. Zastęp z JRG wspólnie z naszym zastępem bez większych trudności wykonał założone zadanie.

Dołącz do nas
Google+