OSP Skalbmierz
SPOTKANIE Z M.D.P.

SPOTKANIE Z M.D.P.

W dniu 11 stycznia w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu odbyło się szkolenie skierowane do członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz kandydatów do wstąpienia w nasze szeregi. Spotkanie to pierwotnie zaplanowane było na 7 grudnia, ale ze względu na niekorzystne zjawiska pogodowe i postawienie naszej jednostki w stan podwyższonej gotowości operacyjnej, spotkanie to trzeba było przełożyć.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej części naczelnik jednostki dh Adam Dębowski zapoznał członków MDP i kandydatów ze specyfiką działalności O.S.P. Skalbmierz i pracy strażaka, która jest bardzo odpowiedzialna, a zarazem bardzo niebezpieczna. Naczelnik wymienił wszystkie obszary, w których członek O.S.P. powinien się udzielać, aby jego członkostwo nie było tylko fikcyjne. Naczelnik przedstawił także oczekiwania Zarządu względem członków, a zwłaszcza ich zaangażowania w wykonywanie zleconych zadań i dyscypliny.

Druga część spotkania to już szkolenie młodych strażaków z zakresu pierwszej pomocy. Młodzi druhowie poznawali algorytm postępowania wg BLS, a następnie sami praktycznie uczyli się go wykonywać krok po kroku na fantomie. W tej części swoją pomocą służyli starsi służbą druhowie.

To pierwsze tego typu spotkanie w naszej jednostce, ale na pewno nie ostatnie. Pierwsza pomoc jest elementem, który zawsze może się każdemu przydać. Najważniejsze to nie bać się udzielać tej pomocy. Nigdy nie wiemy, czy to ktoś z nas nie będzie potrzebował pomocy, a wtedy na pewno chcielibyśmy tą pomoc otrzymać. Liczymy też na to, ze grono zainteresowanych społeczną działalnością w naszej jednostce się powiększy.

Po zakończeniu cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwsze pomocy, młodzi strażacy, będą poznawać kolejne arkana społecznej służby w O.S.P. związane z taktyką i techniką działań ratowniczych, w których bierze udział nasza jednostka, a wszystko po to, by w przyszłości przygotować młodych druhów do profesjonalnego i bezpiecznego dla nich udziału w działaniach ratowniczych. W końcu „Dobry ratownik, to żywy ratownik”.

Dziękujemy Panu Łukaszowi Paryżowi nauczycielowi edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, za udostępnienie fantoma szkoleniowego, a także Urzędowi Miasta i Gminy w Skalbmierzu, za wypożyczenie sprzętu multimedialnego.

Dołącz do nas
Google+