OSP Skalbmierz
ĆWICZENIA NA OBIEKCIE

ĆWICZENIA NA OBIEKCIE

W dniu 19 listopada zastęp GBA - Rt 2,5/16 brał udział w ćwiczeniach na obiekcie zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej na obiekcie Banku w Kazimierzy Wielkiej.

W dniu 19 listopada nasz zastęp wspólnie z II zminą służbową Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej brał udział w ćwiczeniach na obiekcie Banku PKO w Kazimierzy Wielkiej.

Na początku dowódcy z JRG, zapoznali wszystkich strażaków z tematem oraz celem ćwiczeń, po czym rozpoczął się pierwszy etap polegający na zapoznaniu się z obiektem. Etap ten ma na celu zapoznać strażaków z układem pomieszczeń w obiekcie, oraz usytuowaniem miejsc newralgicznych zwłaszcza takich jak główne wyłączniki prądu, kotłownia, pomieszczenie socjalne, w którym może znajdować się butla z gazem oraz inne w, których ryzyko wystąpienia pożaru jest stosunkowo największe.

Drugi etap podczas, tego typu ćwiczeń to zawsze zadanie praktyczne. Zastęp z JRG wspólnie z naszym zastępem bez większych trudności wykonał założone zadanie. 

 

Dołącz do nas
Google+